verslag van de kennismakingsbijeenkomst op 15 april 2007

Samen met je familie kennismaken met de Universiteit Twente
15 april 2007

In het kader van diversiteitbeleid wil de Universiteit Twente graag jong talent van niet-westerse afkomst, in het bijzonder uit Twente, op sporen en stimuleren zich academisch en sociaal te ontwikkelen en hun ambities waar te maken. Op zondagochtend 15 april heeft een groep Surinaams Hindoestaanse kinderen met familie op een ontspannen manier kennis gemaakt met de Universiteit Twente. Juist ouders en familie zijn mede uitgenodigd omdat uit onderzoek is gebleken dat zij de belangrijkste raadgevers zijn voor hun kinderen als het gaat om studiekeuze. Het is belangrijk mensen in je omgeving te hebben die je stimuleren, ouders maar ook andere familieleden, docenten en vrienden. De Surinaams Hindoestaanse gemeenschap wil graag een relatie opbouwen met onderwijsinstellingen, waaronder de universiteit en heeft enthousiast gevolg gegeven aan de uitnodiging voor een eerste kennismaking met de Universiteit Twente en de campus.

De groep is ontvangen in het Theatercafé waar Anne Flierman, voorzitter van het College van Bestuur, in zijn welkomstwoord benadrukte hoe belangrijk onderwijs is. De Universiteit Twente heeft de nodige ingrediënten in huis om de kleurrijke talenten een stimulerende omgeving te bieden. Dit doet de universiteit onder andere door kleinschalig onderwijs en het streven een campusklimaat te creëren waarin studenten zich thuis voelen.

Deze eerste kennismaking staat in het teken van sfeer proeven, door in vertrouwde kring het campus terrein rond te wandelen met de enthousiaste uitleg van twee gidsen. Een campuswandeling over het uitgestrekte parkachtige terrein met gebouwen voor onderwijs en onderzoek, faciliteiten voor sport en cultuur, huisvesting voor studenten en medewerkers leent zich uitstekend om een indruk te krijgen van de accommodaties van de UT. De groep was enthousiast over de ontvangst en waardeerde deze wijze van kennismaken.
Na afloop van de campuswandeling hebben een aantal studenten en leerlingen uit de groep verteld over hun hobby’s, waar hun interesses naar uit gaan en wat ze een volgende keer van de UT willen weten of op de UT willen doen.

Het ligt in de bedoeling in een vervolgbezoek de bezoekers nader kennis te laten maken met de verscheidenheid aan studiemogelijkheden aan de Universiteit Twente en de kinderen te laten ervaren hoe leuk en uitdagend o.a. techniek kan zijn. De Universiteit Twente staat open voor allerlei bevolkingsgroepen en heeft het voornemen dit kennismakingsprogramma aan te bieden aan andere belangstellenden.