lesmateriaal (topics)

Achter elk onderwerp staat een aanwijzing voor het vak en de leeftijd van de leerlingen. Daar kan in overleg met partnerscholen vanaf geweken worden.

Alle onderwerpen zijn vertaald in het Nederlands. Een aantal kunt u downloaden van de Science across the World site (klik op de homepage in de box 'New to Science across the World?' op de link Topics): Biodiversity, Eating and drinking en Talking about genetics around the world, de andere topics kunt u opvragen bij Pauline Teppich.

foto drinkwaterOnderwerpen

Zure regen over Europa (N/S: 14-16)

Vernieuwbare energiebronnen (bovenbouw N/S:16-17)

Drinkwater (N/S: 11-13)

Wat heb je gegeten ...? (B: 11-13)

Broeikaseffect (N/S: 16-17)

Huishoudelijk afval (14-15)

foto blijf gezondVerkeersveiligheid (N/S: 11-14)

Blijf gezond (B: 14-15)

Leven met chemie (begin scheikunde)

Eten en drinken (basisschool)

Biodiversiteit (B: 14-15)

Over Genetica gesproken (B: 14-16)

Plants in our lives (basisschool)

Birds around the World (testfase)