wat is Science across the World?

foto SAW

Science across the World is een uitwisselingsproject, waarin leerlingen (10-16) van scholen in meer dan 100 landen meningen, ideeën en resultaten van onderzoekjes in hun omgeving uitwisselen. De pijlers van het project zijn kant-en-klaar lesmateriaal voor 4-8 lessen over verschillende onderwerpen (downloadable of webbased) in verschillende talen en een database met ruim 3000 deelnemende scholen. De onderwerpen passen in de curricula van de natuurwetenschappelijke vakken en aardrijkskunde. De teksten worden ook veel gebruikt bij moderne vreemde talen en bieden veel mogelijkheden voor gebruik van moderne media.

Het 'hart' van het lesmateriaal is het uitwisselingsformulier. Dat is een werkblad waarop alle resultaten verzameld worden. Dit werkblad wordt uitgewisseld met de andere scholen.

In 2004 won Science across the World twee prestigieuze internationale prijzen.

Regelmatig worden verslagen van het werk op Nederlandse scholen/opleidingen gepubliceerd. Laat ons weten als u een mooi project te melden heeft.

Op de website kan het lesmateriaal gedownload worden of kan de leerling direct aan de slag met het webbased materiaal. Geregistreerde docenten en hun leerlingen hebben toegang tot de scholendatabase.

Inlichtingen bij de Nederlandse coördinatoren Lida Schoen en Frans Carelsen