registreren

Klik op de homepage op Join us >>, de procedure verder wijst vanzelf. Voor u een uitwisseling op kunt zetten, moet u invoeren:

·

topic (onderwerp);

·

beschikbare periode voor uitwisselen;

·

leeftijd van de leerlingen;

·

uitwisselingstaal.

Nu is de klas zichtbaar voor andere scholen en kunt u een uitwisseling opzetten in MyExchanges.

foto leerlingpasswordScience across the World doet er alles aan de database met deelnemende docenten niet te laten vervuilen. Dat is goed mogelijk doordat docenten/scholen zelf hun gegevens moeten updaten. Een docent(e) met een onderwerp voor januari 2004 zal niet veel bijval krijgen: hij of zij is vanaf februari 2004 onzichtbaar voor andere scholen. In 'MyZone' kunnen uitwisselingen opgezet en geupdate worden.

Leerlingen kunnen dit ook zelfstandig doen, de docent(e) krijgt bij registratie van elk onderwerp een leerlingpassword, wat u al of niet aan uw leerlingen kunt geven.

Een school is niet zichtbaar voor andere scholen, zolang geen 'topic' (onderwerp) en geen maand(en), waarin de klas resultaten wil uitwisselen, gekozen zijn.

Per 1 januari 2007 wordt een proef gestart om Science Across the World helemaal gratis te maken voor iedereen. In de praktijk lijkt het dat het betalen en innen van de € 30,00 zoveel rompslomp oplevert voor de scholen en voor de ASE (Association for Science Education). Na een half jaar wordt geëvalueerd.