Vragenlijst

EL Inleiding object-georienteerd programmeren (1912110174) – november 2011

Aantal EC: 3

 

 

Aantal

1.

Hoeveel tijd heb je in totaal aan dit vak besteed?

< 70 uren

18

70-90 uren

11

90-110 uren

11

110-130 uren

2

>= 130 uren

 

Totaal

 

42

 

 

aantallen

 

Totaal

2.

Was het duidelijk wat je moest leren bij dit vak?

Zeer onduidelijk

1

2

12

27

3

Zeer duidelijk

45

3.

Sloot dit vak goed aan bij je voorkennis?

Zeer slecht

4

15

11

9

6

Zeer goed

45

4.

Vond je het studiemateriaal goed?

Zeer slecht

5

8

16

15

1

Zeer goed

45

5.

1. Hoeveel procent van de hoorcolleges heb je bijgewoond?

0 -20%

7

21-40%

2

41-60%

4

61-80%

6

81-100%

21

Totaal

 

40

 

 

aantallen

 

Totaal

5.

2. Vond je het hoorcollege nuttig?

Nutteloos

3

8

16

7

4

Nuttig

38

3. Vond je het hoorcollege leuk?

Helemaal niet leuk

4

10

16

8

0

Heel leuk

38

6.

1. Aan hoeveel procent van de practica heb je deelgenomen?

0 -20%

 

21-40%

 

41-60%

1

61-80%

3

81-100%

41

Totaal

 

45

 

 

aantallen

 

Totaal

6.

2. Vond je het practicum nuttig?

Nutteloos

0

1

1

13

30

Nuttig

45

3. Vond je het practicum leuk?

Helemaal niet leuk

0

1

12

28

4

Heel leuk

45

4. Vond je de begeleiding tijdens

het practicum goed?

Zeer slecht

2

10

27

4

2

Zeer goed

45

 

 

aantallen

 

Totaal

7. Had je voldoende tijd om het

tentamen te maken?

Veel te weinig

0

0

6

14

22

Ruim voldoende

42

8. Hoe moeilijk of gemakkelijk vond je

het tentamen?

Heel moeilijk

1

7

19

14

1

Heel gemakkelijk

42

 

 

Aantal

9.

Was dit de eerste keer dat je aan het tentamen hebt deelgenomen?

Ja

43

Nee

2

Totaal

 

45

= Mediaan

11. Wat vond je goed aan dit vak?

Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding:

-

De vele practica opdrachten (ervaring werkt het best)

-

Practica bereiden goed voor op tentamen

-

Practica waren leuk en leerzaam

-

Practicum, gelijk in de praktijk brengen, vastlopen -> hoorcollege -> practicum

-

Uitleg indien nodig bij practicum

-

Practicum hielp goed bij het begrijpen van de stof

-

Veel oefening door de practica waarin alle stof wel voorkwam

-

Eerste werkcollege op niveau ingedeeld

-

Duidelijke beantwoording vragen tijdens hoorcolleges

-

Veel oefenen in de praktijk

-

Practicum. Praktijk leer je meer van

-

Goede begeleiding bij de practica

-

Duidelijk en goed practicum. Goede uitleg, veel kennis opgedaan

-

Het practicum was leuk

-

Het practicum is goed om van te leren, het zorgt ervoor dat de kennis beter opgenomen wordt

-

Van de practica leerde je veel

-

De docenten en de hoorcolleges waren erg goed

-

Goede practica om mee te oefenen

-

‘Gevorderden’ groep tijdens werkcollege

-

Alles behalve practica begeleiding

Wat betreft studiemateriaal:

-

Het boek was duidelijk!

-

Sheets hoorcolleges

Wat betreft inhoud:

-

Dat je ook leert programmeren

-

Interessant, en toch wel handig voor later

-

Je leert veel in een korte tijd

-

Het eindresultaat, ik had zelf geen voorkennis, maar wat je uiteindelijk bereikt is positief te noemen

-

De opbouw van de theorie

-

Erg leuk om te doen

-

Was goed te doen en ook wel leuk

-

Het is nuttig en leuk om Java te kunnen

-

Programmeerervaring opdoen

-

Komt handig bij heel veel vakken

-

Gerichte leerstof

-

Gewoon de afwisseling en het was nieuw voor mij dus ik heb veel geleerd

-

Het is uiteindelijk toch gelukt goed Java te leren met weinig voorkennis

Wat betreft tentamen:

12. Wat vond je niet goed aan dit vak?

Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding:

-

Hoorcolleges zijn ofwel te moeilijk voor beginners, ofwel saai voor mensen die al eens geprogrammeerd hebben

-

De hoorcolleges waren saai

-

Te weinig practicum begeleiders

-

Weinig begeleiding bij de practica

-

Te weinig begeleiders tijdens practica

-

Lang wachten op hulp bij practicum. Begeleiders vaak weg

-

Te weinig begeleiders bij het practicum waardoor je lang moet wachten

-

Begeleiding tijdens practica kon sneller misschien, alleen is dit waarschijnlijk niet realiseerbaar

-

Voor mensen zonder ervaring is het lastig om het bij te houden bij de colleges en de practica, het was teveel in een keer

-

Practicumbegeleiders zijn vaak druk of tegelijk met pauze waardoor wij het aftekenen soms een week later moesten doen (begeleiders constant bezet)

-

Ondanks het grote aantal begeleiders toch lang wachten op antwoord

-

Begeleiding tijdens practica was niet voldoende/op de hoogte van de stof

-

Te weinig surveillanten voor teveel vragen

-

Meer begeleiders tijdens de practica zou veel tijd schelen, omdat er veel tijd verloren gaat tijdens het wachten op een begeleider die bezig is

-

Dat de docenten dachten dat wij al alles kunnen programmeren

-

Begeleiding was soms wat minder

-

De hoorcolleges waren verschrikkelijk

-

Te lang wachten tijdens practicum

-

Dat er rekening gehouden werd met de voorkennis van de student bij het maken van de practicum groepen

-

Veel te weinig begeleiding bij het practicum

-

Computers opstarten duurt 20 minuten

-

Hoorcolleges soms wat vaag, begeleiding practica kon beter

-

Te weinig begeleiders aanwezig tijdens het practicum (begeleiding zelf was goed tijdens practicum)

-

Begeleiding soms uur wachten met vraag

Wat betreft studiemateriaal:

-

Hoorcollegesheets stonden vaak heel laat op internet

-

Dat we een boek gekocht hebben maar bijna niet gebruikt hebben

-

Het boek is onduidelijk ingedeeld en lastig om specifieke informatie te vinden

-

Het boek is niet geschikt als naslagwerk, maar wordt wel zo gebruikt

-

Het boek was niet duidelijk en overzichtelijk genoeg. Te veel verhaal te weinig structuur

-

Geen stapsgewijs oefenmateriaal

-

Het boek is onduidelijk, onoverzichtelijk, te lang voor de inhoud en sluit niet aan bij de lessen

-

Het gekochte boek is nooit gebruikt

Wat betreft inhoud:

-

Voor leken ging het wel heel erg snel

-

Slechte aansluiting bij voorkennis

-

Geen goed aansluiting voor diegenen die totaal geen ervaring hebben

-

Differentiatie in niveau niet goed genoeg opgelost

-

Helft hoorcollege was niet nuttig (elke week)

-

Lastig als je nog nooit hebt geprogrammeerd

-

De stof uitgelegd in het hoorcollege sluit niet altijd even goed aan op de practica: in het eerste practicum hadden we geen idee hoe te beginnen

-

De vraagstelling van de practicumopdrachten

-

Zeker eerste practicum sloot niet goed aan op hoorcollege. Helft wist niet wat een classe was

-

Stof is er moeilijk zonder voorkennis

-

Uitleg kan soms beter, bijv. aansluiting eerste colleges bij practicum

-

De aansluiting van de HC op de basiskennis was in het begin van het vak voor mij niet goed. Hierdoor begreep ik de eerste colleges niet

-

Weinig/geen verwijzingen naar het bijbehorende boek

-

Er wordt teveel voorkennis verwacht

Wat betreft tentamen:

-

De oefententamens waren anders dan het gemaakte tentamen

Andere opmerkingen over dit vak:

-

2 hoorcollegegroepen maken met verschilllende niveau’s

-

De ene begeleider weet veel meer dan andere. Dat is verwarrend en ook storend. Ga er vanuit dat over de te behandelen stof de begeleider wel op de hoogte is.

-

Niet slecht J

-

Omdat ik niet kan programmeren is dit vak niet leuk

-

Begeleiding voor mensen die geen programmeerervaring hebben moet beter. Had er zelf behoorlijk moeite mee

-

De rode draad door het vak mist. Breng (meer) structuur aan in het lesmateriaal