Studentevaluatie b

Checklist voor student-observatoren

B. Tweede evaluatiebijeenkomst met studenten en docent(en)

- Tijdens de evaluatie dien je notulen te maken.

Bij de evaluatiebijeenkomst kun je eventueel gebruik maken van de volgende agenda :

·

Welkom

·

Eet smakelijk

·

Mededelingen vooraf

- Wil iedereen de presentielijst tekenen

- We zijn geïnteresseerd in zowel positieve als negatieve zaken, geef altijd suggesties tot verbetering

·

Notulen eerste bijeenkomst

- Zijn er op- en/of aanmerkingen m.b.t. de notulen van de eerste bijeenkomst

- Loop de notulen van de eerste bijeenkomst door om te kijken of

·

men over bepaalde zaken van mening is veranderd,

·

problemen eventueel al verholpen zijn etc.

·

Tentamenvoorbereiding

- Had men een goed beeld van wat er verwacht werd

- Had men genoeg tijd voor de voorbereiding van het tentamen (niet te veel nieuwe stof aan het eind van het vak )

·

Tentamen

- Kwam het tentamen overeen met de verwachting

- Was de vraagstelling duidelijk

- Had men genoeg tijd voor het tentamen

·

Afsluitend

-

Wat is de algemene indruk van dit vak (leuk, saai, interessant, …)

-

Wat kan er weggelaten worden in dit vak (inhoud, werkvorm, …)

-

Wat mist er in dit vak

·

Bedank iedereen voor zijn / haar medewerking