Notulen 1e evaluatielunch: ‘Vaknaam’, Vakcode
datum

Aanwezig:

Studenten:

·

Aanwezige studenten

OKC:

·

Docentlid (docentobservator)

·

Studentlid (studentobservator)

Docenten

·

Aanwezige studenten

Doelstellingen

-

Doelstellingen van het vak

-

Bekendheid leermethodes

-

Het nut van het vak binnen de EE-bachelor

-

Plaatsing in de EE-bachelor

-

Indeling van het vak

-

Drukverdeling

-

Werkdruk vs EC’s

-

Voorkennis en overlap

Studiemateriaal

-

Boeken, sheets, handleidingen, etc.

-

Blackboard

Werkvormen

Deeltoetsen

Afsluitend

Studentlid, datum, 1e versie