Vragenlijst EL studenten

EL Optische basisfuncties en microsystemen (191210600) - maand jaar

Aantal ECTS: 3

Resultaten van de EL studenten

1.

In het kader van welke opleiding heb je dit vak gevolgd?

BSc EL

15

AP (Master Applied Sphysics)

 

Anders

 

Totaal

 

15

 

 

Aantal

2.

Hoeveel tijd heb je in totaal aan dit vak besteed?

< 60 uren

3

60-75 uren

3

75-95 uren

9

95-110 uren

 

> 110 uren

 

Totaal

 

15

 

 

aantallen

 

Totaal

3.

Was het duidelijk wat je moest leren bij dit vak?

Zeer onduidelijk

0

0

4

8

2

Zeer duidelijk

14

4.

Sloot dit vak goed aan bij je voorkennis?

Zeer slecht

0

3

6

5

1

Zeer goed

15

5.

Vond je het studiemateriaal goed?

Zeer slecht

0

1

6

8

0

Zeer goed

15

6.

1. Hoeveel procent van de hoorcolleges heb je bijgewoond?

0 -20%

1

21-40%

1

41-60%

1

61-80%

3

81-100%

8

Totaal

 

14

 

 

aantallen

 

Totaal

6.

2. Vond je het hoorcollege nuttig?

Nutteloos

0

0

4

4

5

Nuttig

13

3. Vond je het hoorcollege leuk?

Helemaal niet leuk

0

3

4

6

0

Leuk

13

7.

1. Hoeveel procent van de werkcolleges heb je bijgewoond?

0 -20%

2

21-40%

1

41-60%

2

61-80%

3

81-100%

4

Totaal

 

12

 

 

aantallen

 

Totaal

7.

2. Vond je het werkcollege nuttig?

Nutteloos

0

2

2

5

2

Nuttig

11

3. Vond je het werkcollege leuk?

Niet leuk

0

2

6

3

0

Heel leuk

11

4. Vond je de begeleiding tijdens

het werkcollege goed?

Zeer slecht

1

0

2

6

2

Zeer goed

11

 

 

aantallen

 

Totaal

8. Had je voldoende tijd om het

tentamen te maken?

Veel te weinig

0

6

4

2

2

Ruim voldoende

14

9. Hoe moeilijk of gemakkelijk vond je

het tentamen?

Heel moeilijk

1

6

6

1

0

Heel gemakkelijk

14

 

 

Aantal

10.

Was dit de eerste keer dat je aan het tentamen hebt deelgenomen?

Ja

13

Nee

1

Totaal

 

14

= Mediaan

11. Wat vond je goed aan dit vak?

Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding:

-

Interesting

Wat betreft studiemateriaal:

Wat betreft inhoud:

-

Leuke inleiding in lichtfysica

-

Inhoud

Wat betreft tentamen:

12. Wat vond je niet goed aan dit vak?

Wat betreft onderwijsvormen en begeleiding:

-

Jammer dat de begeleiding tijdens het werkcollege niet zo goed was, ze wist niet veel over het vak en moest steeds aan de docent dingen vragen, jammer van de tijd.

Wat betreft studiemateriaal:

-

Sheets bevatten informatie die niet in het boek staat.

Wat betreft inhoud:

-

Voorkennis vanuit Eldyn sloot niet zo goed aan.

-

Veel formules, niet zoveel inzicht gekregen hierdoor.

Wat betreft tentamen:

-

Difficult way of questioning on tentamen

Andere opmerkingen over dit vak:

-

Het zou voor de docenten denk ik beter zijn als ze de colleges in het nederlands geven en de masterstudenten apart college geven -> geeft meer rust tijdens de bachelor hoorcolleges.

-

Te kleine invulvakjes op tentamen. Liever gewoon opgaven/antwoorden op apart blad.