Alles is water

Alles is water

De filosoof Thales van Milete kwam ooit met de bewering dat alles terug te brengen is naar het oerelement water. Alles is water. Wij mensen kunnen ook niet zonder water leven. Wij verbruiken echter meer water dan de meeste mensen denken. Een volwassen persoon gebruikt dagelijks ongeveer 130 liter water. Althans, direct. Dat wil zeggen: douchen, drinken, toilet doorspoelen, enzovoorts. Indirect verbruikt een volwassene echter veel meer. Wanneer je tijdens het avondeten een biefstuk aan het eten bent en na het eten nog een kop koffie drinkt, zal het menig mens verbazen dat hier bijna 1700 liter water voor nodig is! Dit indirect verbruik van water wordt ook wel waterfootprint genoemd.

Veel producten die worden geconsumeerd worden in het buitenland gemaakt. Vaak zijn dit landen waar water een schaars product is. UT hoogleraar prof. Arjen Hoekstra vond dat dit anders moest. Daarom stichtte hij in 2009 samen met het Wereld Natuur Fonds, UNESCO en de Wereldbank het Water Footprint Network (WFN). Het Water Footprint Network en het Twente Water Centre van de UT ontwikkelen methoden voor bedrijven en landen om hun waterfootprint te berekenen. Inmiddels is het WFN uitgegroeid tot een organisatie met 130 partners waaronder grote bedrijven als Coca Cola, Unilever, Heineken en Nestlé.

De organisatie heeft een belangrijk doel. Ze willen een transitie naar een duurzaam, eerlijk en efficiënt gebruik van de watervoorraad in de wereld. Het instrument dat hierbij gebruikt wordt is de waterfootprint. Deze meet als het ware het waterverbruik op micro, meso en macro niveau. Wanneer gemeten is hoeveel water er wordt gebruikt in een bepaald proces kunnen maatregelen getroffen worden om het waterverbruik te verminderen. Een groot deel van de waterfootprint wordt bepaald door de productie van grondstoffen. Door verbetering van waterefficiëntie kan dus veel winst behaald worden.

Niet alleen het verminderen van het waterverbruik is belangrijk voor het WFN. Ook het verbeteren van de waterkwaliteit stellen zij zich als doel. In veel landen wordt het water vervuild door de industrie. Voor het zuiveren van dit water is opnieuw water nodig. Dit water noemt men ‘grijs’ water. Wanneer er in de fabrieken minder water vervuild zal raken, is er ook minder grijs water nodig, wat zal leiden tot een daling van het waterverbruik.

Meer informatie over de watervoetafdruk en het Water Footprint Network vind je hier