UT EN WATER FOOTPRINT NETWORK TEKENEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Op maandag 28 februari 2011 ondertekenden de Universiteit Twente en het Water Footprint Network (WFN), een samenwerkingsovereenkomst. De twee partijen formaliseren en intensiveren hierin hun bestaande samenwerking. Op dezelfde dag introduceerde het WFN een standaardmethode die overheden en bedrijven wereldwijd zullen gebruiken bij het berekenen van de watervoetafdruk van consumptieartikelen, bedrijven en zelfs landen.

Twee jaar geleden is op initiatief van UT hoogleraar Arjen Hoekstra, het Wereld Natuur Fonds, UNESCO en de Wereldbank, het Water Footprint Network opgericht. Doel van het netwerk is om de transitie naar een duurzaam, eerlijk en efficiënt gebruik van de wereldwijde watervoorraden te stimuleren. Het netwerk maakt hierbij gebruik van het concept de watervoetafdruk (water footprint). Dit is een maat voor het directe en indirecte verbruik van water voor de productie van voedsel en consumentenartikelen. Zo is de watervoetafdruk van een kop koffie 140 liter en die van een kilo biefstuk zelfs 16.000 liter. De watervoetafdruk kan ook gebruikt worden om het waterverbruik van individuen, bedrijven en zelfs complete landen te bepalen. Op het moment dat inzichtelijk is waar in een proces veel water wordt gebruikt, kun je maatregelen treffen om het waterverbruik te beperken.

Samenwerkingsovereenkomst
In twee jaar tijd is het WFN snel uitgegroeid tot een grote internationale organisatie met 130 partners, waaronder grote bedrijven als Coca Cola, Unilever, Heineken en Nestlé. Op maandag 28 februari 2011 ondertekenden Anne Flierman, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente, en Ruth Mathews, executive director van het Water Footprint Network, een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst intensiveren en formaliseren de Universiteit Twente en het Water Footprint Network hun samenwerking.

Global Water Footprint Standard
De UT en het WFN tekenen de samenwerkingsovereenkomst op dezelfde dag dat het WFN de Global Water Footprint Standard presenteert. Dit is de standaard die wereldwijd door overheden en bedrijven zal worden gebruikt bij het berekenen van de watervoetafdruk. Voordeel van de standaard is dat de watervoetafdruk van verschillende producten en productieprocessen goed en eerlijk met elkaar vergeleken kunnen worden.


Johan van de Gronden, directeur van het Wereld Natuur Fonds, is verheugd met de introductie van de Global Water Footprint Standard: "Schoon, zoet water is een steeds schaarser goed op de wereld, voor mens en natuur. Bij verantwoordelijke bedrijfsvoering of een duurzame levensstijl hoort daarom ook inzicht in het waterverbruik en de effecten daarvan. Om dit verbruik goed en vergelijkbaar in beeld te brengen is de gestandaardiseerde methode zoals ontwikkeld door the Water Footprint Network van groot belang. Het Wereld Natuur Fonds is dan ook erg blij met deze handleiding. Hiermee is er voor iedereen een goed instrument beschikbaar."

Noot voor de pers
Meer informatie over de watervoetafdruk en het Water Footprint Network vindt u hier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof. dr. ir. Arjen Hoekstra (053 489 3880) of met wetenschapsvoorlichter Joost Bruysters (053 489 2773 / 06 1048 8228).