September 2011- Miniseminar energie "Searching for smart grids on our campus"

SEARCHING FOR SMART GRIDS ON OUR CAMPUS

Op 15 september vindt alweer het derde miniseminar plaats in het kader van de duurzame campus. Deze keer heeft het miniseminar het thema energie. Het concept is hetzelfde: onder leiding van een moderator (Peter Timmerman van Studium Generale) worden een ‘high tech’- en een ‘human touch’-wetenschapper uitgedaagd om verbinding te leggen tussen hun vakgebieden op dit specifieke thema.

De sprekers zijn Maarten Arentsen (MB, onderdeel CSTM) en Albert Molderink (EWI, onderdeel CAES).

In ons eerste seminar met het thema ‘duurzaamheid binnen de gebouwde omgeving’ kwam het begrip ‘smart grid’ al naar voren. Smart Grid is een ‘slim’ energienetwerk met meet,- en regelsystemen, waardoor energie effectiever, efficiënter en meer duurzaam gegenereerd en gedistribueerd kan worden. Binnen het thema energie praten we verder over hoe een Smart Grid kan bijdragen aan een meer duurzaam energiegebruik.

Naast dat er technisch veel mogelijk is, rijzen er toch veel vragen. Draagt de implementatie van een Smart Grid bij aan bewustwording en gedragsverandering? Hoe kunnen mensen overtuigd worden van de meerwaarde van een Smart Grid? Op onze universiteit wordt onderzoek verricht naar de Smart Grid maar zouden wij deze techniek ook voor onze campus (en het Kennispark) kunnen toepassen?

Het miniseminar is vrij toegankelijk voor iedereen en je kunt deelnemen aan een gratis netwerklunch.

Klik hier om je aan te melden voor het miniseminar.

Het programma op 15 september is als volgt:

12.30-12.45 uur ontvangst in hal Ravelijn
12.45-13.30 uur seminar in Ravelijn 2501
13.30-14.00 uur netwerklunch in hal Ravelijn.

De Universiteit Twente organiseert dit miniseminar in samenwerking met Studium Generale.