Minder transport door ondergrondse containers

De laatste Europese aanbesteding voor afvalinzameling leverde naast financiële winst ook milieuwinst op. De verwerkingskosten zijn 25 euro per ton afval lager. Maar zeker zo belangrijk is de besparing op het aantal vervoersbewegingen. Door de afvalcontainers te vervangen door grote, ondergrondse containers hoeft Van Gansewinkel aanzienlijk minder vaak langs te komen om afval in te zamelen. Restafval wordt nu twee in plaats van drie keer per week opgehaald, papier en karton nog maar één in plaats van twee keer per week. Dit betekent een aanzienlijke besparing op de CO2 uitstoot van de UT!