Duurzamere Batavierenrace

Elk jaar klinkt eind april weer het startschot voor de Batavierenrace, wat met een deelnemersveld van ruim 8500 de grootste estafetteloop ter wereld is. Hierbij leggen de estafetteteams een afstand van 175 kilometer af. De route loopt van het Universitair Sportcentrum Nijmegen, via Duitsland, de Achterhoek, naar de campus van de Universiteit Twente, waar na afloop van de race het grootste studentenfeest -13.000 studenten komen op het feest af - van de Benelux plaatsvindt.

Bij zo’n groot evenement komen veel zaken kijken die het milieu flink belasten, denk maar eens aan de uitstoot van de 400 Batabusjes, of het afval dat overal langs te parcours wordt achtergelaten. De Batavierenrace wil daarom ook haar steentje bijdragen aan een duurzamere wereld. De Batavierenrace heeft hiervoor Morgen, het studentennetwerk voor duurzaamheid, ingeschakeld om mee te denken over hoe het evenement groener kan worden. Hierdoor wil de Batavierenrace uitgroeien tot het voorbeeld richting de maatschappij hoe duurzaamheid en gezelligheid kunnen samengaan.

Busjes op aardgas en een gemakkelijkere, en betere, afvalscheiding zijn gemakkelijk te realiseren verbeteringen. Maar het kan en moet nog veel verder gaan! Hiervoor is de commissie ‘Bata goes Sustainable’ opgericht om de estafetteloop verder te verduurzamen. Het richt zich ten eerste op de volgende Batavierenrace, op 28 april 2012, maar zet daarnaast ook een strategie voor de lange termijn uit.

De commissie is op dit moment nog op zoek naar studenten die in deze commissie willen plaatsnemen. Wil je dus het sport en de gezelligheid van de Batavierenrace combineren met duurzaamheid? Neem dan contact op via t.bongers@batavierenrace.nl of kijk op de website voor meer informatie