Woon-werkverkeer UT is groen

55% van de UT medewerkers komt op de fiets naar zijn werk. Dat is aanzienlijk meer dan het regionale en het landelijk gemiddelde. De UT stimuleert OV- en fietsgebruik. Samen met Twente Mobiel onderneemt de UT actie om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken voor degenen die nog met de auto komen. 25 medewerkers hebben gebruik gemaakt van de voorjaarsactie waarbij zij een elektrische fiets met korting hebben aangeschaft. Dit waren grotendeels medewerkers die de overstap van auto naar elektrische fiets hebben gemaakt. Op korte termijn streeft de UT ernaar om door middel van dergelijke acties te zorgen dat het groene woon-werkverkeer in ieder geval op dit niveau blijft. Op langere termijn wil zij het aantal reisbewegingen reduceren, door bijvoorbeeld vaker gebruik te maken van e-conferencing en invoering van het slimmer werken (ook wel bekend als het nieuwe werken).