Mobiliteit

De UT doet het goed op het gebied van mobiliteit. 55% van de UT’ers komt dagelijks op de fiets naar de campus, aanzienlijk meer dan regionaal en landelijk! Ook voor intern transport op de campus kiest de UT voor groen vervoer. Hoveniersbedrijf van Ginkel en schoonmaakbedrijf Asito maken gebruik van elektrisch vervoer. En voor het dagelijks transport van de Spiegel naar de studentenhuisvesting maakt Asito zelfs gebruik van fiets met aanhangwagen.

Onderzoek op het gebied van mobiliteit richt zich met name op betere benutting van infrastructuur, ontwikkeling van duurzame transportsystemen en de wijze waarop ruimtelijke inrichting bij kan dragen aan verbetering van mobiliteit. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar vormgeving van elektrisch vervoer en biobrandstoffen.

Laatste nieuws

24-09-'14 I Rubbertechnologie belangrijk in terugdringen CO2-uitstoot auto's

Ondanks tal van maatregelen van de fabrikanten, groeit de wereldwijde CO2-uitstoot van auto’s nog altijd drastisch. De automobielsector werkt hard aan lichtgewicht constructies, dé manier om brandstofverbruik en daarmee de broeikasschade te verlagen. Tegelijkertijd ontwikkelen bandenproducenten biologische autobanden met een zo laag mogelijke rolweerstand. ... lees verder

oplaadpunt

27-03-'14 I Je E-fiets opladen op de Campus

Er komen steeds meer E-fiets gebruikers en ook op de campus neemt de vraag naar oplaadmogelijkheden toe. ... lees verder

19-03-'14 I Regio wil geld steken in trein naar Duitsland

De Regio Twente wil een subsidie van 400.000 euro per jaar beschikbaar stellen voor een rechtstreekse grensoverschrijdende regionale treinverbinding van Hengelo via Bad Bentheim naar Bielefeld. ... lees verder

SMART, gezonder, sneller en inzichtelijk reizen

SMART staat voor “Self-Motivated And Rewarded Travelling”. De app is jouw persoonlijke gratis hulpmiddel om slimmer en bewuster te reizen van en naar Enschede. De app vertelt je alles over de huidige drukte op bijvoorbeeld de weg of het spoor en geeft je daarbij ook gelijk het advies welk vervoersmiddel op dit moment het meest geschikt is voor jouw reis. Tevens maakt het je reisgedrag op een prettige manier inzichtelijk. ... lees verder