15-04-'14 I Energie Actie Team (EAT) Spiegel gaat aan de slag!

Nu het facilitair bedrijf de energie monitoring van de gebouwen aan het uitrollen is wordt goed zichtbaar wat het dagelijkse energie verbruik is en wat de zogenaamde basislast vraagt. De basislast is het energieverbruik buiten de kantooruren en in de weekenden. Het facilitair bedrijf kan een groot deel van deze basislast verklaren. Echter het deel dat niet verklaarbaar is vormt voor het EAT de eerste uitdaging. Vragen die we willen beantwoorden zijn:

·

wat staat er in gebouw de Spiegel onnodig aan?

·

kunnen we de basislast verder reduceren?

·

en wie of wat kan daaraan bijdragen?

Onderstaand lijndiagram laat zien dat het elektriciteitsverbruik de laatste jaren sterk is afgenomen. Dit is vooral te danken aan het toepassen van technische maatregelen. Het EAT wil met de inzet van organisatorische en gedragsmaatregelen kijken of en hoe de laatste besparingen te realiseren zijn.