samenwerking

Kennispark Twente

Kennispark Twente is de innovatiecampus waar kennisintensieve ondernemers zich succesvol kunnen ontwikkelen. Bedrijven hebben er toegang tot talent en expertise, baanbrekend onderzoek en diverse vormen van financiering en coaching. Onder andere ook voor advies m.b.t. duurzaamheidsvraagstukken.

Studium Generale

Studium Generale organiseert lezingen en cursussen over verrassende onderwerpen.

UT Duurzaam
UT Duurzaam is een werkgroep die zich op positieve wijze wil inzetten voor een duurzamere UT. De groep (opgericht 2009) bestaat uit enthousiaste studenten en medewerkers van de Universiteit Twente. Werk maken van duurzaamheid doen we samen; duurzaamheid verbindt!