Schoonmaak is mensenwerk

Asito geeft niet alleen invulling aan de “planet” kant van duurzaamheid, maar besteedt ook veel aandacht aan de “people”. Samen met de UT heeft zij bijvoorbeeld een convenant ondertekend om mensen in te zetten vanuit het Werkplein. Deze mensen, die op afstand staan van de arbeidsmarkt, lopen stage bij Asito op de UT. Hierdoor wennen zij (weer) aan een vast arbeidspatroon en doen werkervaring op. Dit helpt de deelnemers om makkelijker door te stromen naar een andere baan. Of een vaste baan bij Asito zelf, wat bij twee van de deelnemers inmiddels het geval is.

Daarnaast lopen mensen van de DCW stage bij Asito op de UT om ervaring op te doen met resultaatgericht schoonmaken.