Resultaat duurzame inkoop

Resultaat 2013 = 51 % duurzame inkoop. Inkoop heeft in 2008 het duurzaam inkoop convenant ondertekend. Doel van het convenant is 50% duurzaam inkopen. In 2013 is met ingang van het nieuwe Energie Efficiëntie Plan ook een plan van aanpak om tot structurele duurzame inkoop te komen opgepakt.

81 % van het totaal inkoopvolume dat centraal is ingekocht voldoet aan de duurzaamheidscritria van het convenant. Omdat in 2013 63 % van alle goederen en diensten centraal wordt ingekocht staat de teller conform het convenant duurzame inkoop nu op 51 %.

C:\Users\knotsc\Desktop\Website duurzame campus website\dzinkoop.png