inkoop_0

De UT is een grote partij op de inkoopmarkt. Daardoor moet zij zich ook aan allerlei regels houden waar de gewone UT’er zich niet druk over hoeft te maken. Europese aanbestedingen vragen om goede voorbereiding en kunnen processen van maanden zijn. Voordeel van dergelijke aanbestedingen is dat de UT ook voorwaarden op kan nemen met betrekking tot duurzaamheid en kan bepalen hoe zwaar dit meeweegt in de aanbesteding. Dit is geen vrijblijvendheid. Op 3 december 2008 hebben vertegenwoordigers van het hoger onderwijs namelijk het convenant duurzaam inkopen ondertekend. Daarmee verplichtten zij zich om werk te maken van duurzaam inkopen. Uiterlijk in 2012 moet een duurzame inkoop van 50% zijn gerealiseerd. Daarbij kunnen de instellingen gebruik maken van de criteria die Agentschap.nl (voorheen SenterNovem) heeft opgesteld. Doel van het convenant is onder andere om de markt te beïnvloeden door de vraag naar minder milieubelastende producten te vergroten en milieugerichte productinnovatie te stimuleren. Dat dit werkt blijkt uit het toenemende aantal leveranciers dat actief meedenkt over duurzame producten.

De UT neemt in haar aanbestedingen voorwaarden op met betrekking tot duurzaamheid. Bij de aanbesteding van warme dranken heeft dat er bijvoorbeeld toe geleid dat binnenkort de hele UT Fair Trade koffie drinkt.