Inkoop

Op het gebied van inkoop en samenwerkingsverbanden vindt de Universiteit Twente het van groot belang om partners te hebben die op één lijn zitten qua ambities op het gebied van duurzaamheid. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking met het schoonmaakbedrijf Asito, die dagelijks de schoonmaakwerkzaamheden op de UT verricht. Asito streeft als eerste van de schoonmaakbedrijven in Nederland naar 100% klimaatneutrale werkzaamheden. Zo bestaat het gehele wagenpark van Asito uit auto’s met verminderde CO2 uitstoot, werken zij met microvezeldoeken die het gebruik van schoonmaakmiddelen flink terugdringen en vervoeren zij tevens hun schoonmaakmiddelen extreem geconcentreerd zodat het aantal benodigde transporten aanzienlijk wordt teruggedrongen. Dit heeft er toe geleid dat er tegenwoordig naar de Universiteit Twente nog maar één keer per maand een vrachtauto rijdt voor de schoonmaakproducten van Asito. Bedrijven als Asito zijn partners waaraan de Universiteit Twente zich graag verbindt: vooruitstrevend, kwaliteitsgericht en duurzaam!

Voor andere voorbeelden van het duurzame beleid op het gebied van inkoop kunt u hieronder terecht.

Laatste nieuws

Resultaat duurzame inkoop

Resultaat 2013 = 51 % duurzame inkoop. Inkoop heeft in 2008 het duurzaam inkoop convenant ondertekend. Doel van het convenant is 50% duurzaam inkopen. In 2013 is met ingang van het nieuwe Energie Efficiëntie Plan ook een plan van aanpak om tot structurele duurzame inkoop te komen opgepakt. ... lees verder

Duurzaam inkopen

Op 3 december 2008 ondertekende minister Cramer met vertegenwoordigers van Hogescholen en Universiteiten, het convenant duurzaam inkopen. Het Hoger Onderwijs verplicht zich hiermee om voortvarend aan de slag te gaan met duurzaam inkopen. Doelstelling: uiterlijk in 2012 tenminste 50% duurzaam inkopen. ... lees verder

Schoon met microvezel?

Die vraag wordt vaak gesteld en het antwoord is: ja! Omdat vuil en vet niet rechtstreeks in water oplossen, wordt zeep toegevoegd. Dit fungeert als een soort brug tussen het vuil en het water. Microvezeldoekjes hebben een bijzondere structuur ... lees verder

Schoonmaak is mensenwerk

Asito geeft niet alleen invulling aan de “planet” kant van duurzaamheid, maar besteedt ook veel aandacht aan de “people”. Samen met de UT heeft zij bijvoorbeeld een convenant ondertekend om mensen in te zetten vanuit het Werkplein. ... lees verder