Duurzame bouw O&O-centrum

Wanneer we spreken over duurzaam bouwen is niet bouwen de meest duurzame optie. Bouw je toch dan is flexibel ruimtegebruik om een hoge bezettingsgraad te behalen een must. Dit was dan ook het uitgangspunt voor de realisatie van het O&O-centrum. De concentratie van deze gebouwde omgeving waarborgt het open en groene karakter van de campus.

Naast het toepassen van allerlei energiebesparingsmaatregelen heeft men ook gezorgd dat het hemelwater gezuiverd wordt door een helofytenfilter, waarna het direct geloosd kan worden op het oppervlaktewater. De af te stoten gebouwen Langszijde en de Hogekamp krijgen een nieuwe functie. Hierdoor wordt de bestaande betonconstructie gespaard en dus duurzaam opnieuw ingezet.