Groen Bouwen

Groen bouwen

Vandaag de dag moeten nieuwe gebouwen voldoen aan tal van eisen: zo moeten ze meer proactief zijn op het gebied van energieopwekking en hergebruik van water. Om nog maar te zwijgen over het hoge comfortgehalte voor de gebruikers. Dit alles kost erg veel energie, geld en grondstoffen: voor elke ton aan bouwmaterialen is vijf ton grondstoffen nodig. Dat is dus vijf keer zoveel. Cijfers die teruggedrongen moeten worden. Daarom is in 2009 onder leiding van Dr. Elma Durmisevic het Centre for Green Transformable Buildings op de UT opgericht.

Het doel van het centrum is om groene bouwmethodieken te ontwikkelen. Hiermee wordt onder andere bedoeld dat bijvoorbeeld een kantoorgebouw in de toekomst niet meer gebouwd zal worden om vervolgens veertig jaar later opgeblazen zal worden, wat een berg afval oplevert.
Een voorbeeld van zo’n bouwtechniek heet industrieel duurzaam flexibel (IDF) bouwen. Daarbij worden gebouwen zo ontworpen, dat ze makkelijk kunnen worden veranderd van opzet en indeling, dat het milieu zo weinig mogelijk belast en dat bij het slopen alle materialen kunnen worden hergebruikt. Daardoor wordt de levensduur van gebouwen verlengd en de milieubelasting van de bouw teruggedrongen. Bovendien vormt elk gebouw dan een voorraad bouwmaterialen voor toekomstig gebruik.

Het onderzoekscentrum vormt samen met de Stichting Pioneering van het Innovatieplatform Twente, de Universiteit Twente, het Saxion en het ROC een breed platform voor samenwerking en innovatie in de bouw.

Meer informatie over het GTB Centre vind je hier.