Veilig versus groen?

Gebouwde omgeving, organisatie

Veilig versus groen?

Bezoekers attenderen er ons telkens weer op: wat een unieke, groene werkomgeving is de campus! Dit brengt echter wel het nodige onderhoud met zich mee. De UT is namelijk aansprakelijk voor schade door omgevallen bomen. Eens in de drie jaar worden daarom alle bomen gekeurd. Als blijkt dat een boom niet veilig is, wordt deze verwijderd. Gelukkig tast dit het groene karakter van de campus niet aan. De UT plant voor elke verwijderde boom weer een nieuwe, of de boom nu in het kader van veiligheid, nieuwbouw of om een andere reden wordt gekapt.