Energievisie UT: in 2020 30% besparing gerealiseerd!

De UT ondertekende al de eerste Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA) in 1992 en is sindsdien actieve deelnemer gebleven. In de MJA’s maakt de overheid met bedrijfs- en instellingbranches zoals de VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten) afspraken over het efficiënter en effectiever gebruik van energie. In de huidige MJA hebben de Nederlandse universiteiten toegezegd jaarlijks 2% energie te besparen gedurende 15 jaar. Het uiteindelijke doel is om in 2020 een reductie van 30% te realiseren ten opzichte van 2005. Geen geringe klus!

De UT heeft daarom een energievisie opgesteld om aan te geven op welke manier zij dit wil realiseren. Hierbij maakt de UT gebruik van het Trias Energetica model om energieverbruik te minimaliseren en te optimaliseren.

Uitgangspunt is een vooruitstrevend energiebeleid, met ruimte voor innovatieve maatregelen. Hierbij staat samenwerking met in- en externe stakeholders centraal. Op deze website zijn verschillende voorbeelden hiervan terug te vinden, zoals het onderzoek naar de duurzame waterkringloop in samenwerking met Waterschap Regge & Dinkel en het onderzoek van CTW studenten naar de Energie Prestatie Coëfficiënt van UT gebouwen.