Miniseminar duurzame campus - thema Energie

Op 15 september vindt alweer het derde miniseminar plaats in het kader van de duurzame campus. Deze keer heeft het miniseminar het thema energie. Het concept is hetzelfde: onder leiding van een moderator worden een ‘high tech’- en een ‘human touch’-wetenschapper uitgedaagd om verbinding te leggen tussen hun vakgebieden op dit specifieke thema.

In ons eerste seminar met het thema ‘duurzaamheid binnen de gebouwde omgeving’ kwam het begrip ‘smart grit’ al naar voren. Smart Grit is een ‘slim’ energienetwerk met meet,- en regelsystemen, waardoor energie effectiever, efficiënter en meer duurzaam gegenereerd en gedistribueerd kan worden. Binnen het thema energie praten we verder over hoe een Smart Grit kan bijdragen aan een meer duurzaam energiegebruik.

Naast dat er technisch veel mogelijk is, rijzen er toch veel vragen. Draagt de implementatie van een Smart Grit bij aan bewustwording en gedragsverandering? Hoe kunnen mensen overtuigd worden van de meerwaarde van een Smart Grit? Op onze universiteit wordt onderzoek verricht naar de Smart Grit maar zouden wij deze techniek ook voor onze campus (en het Kennispark) kunnen toepassen?

Het miniseminar is vrij toegankelijk voor alle medewerkers en studenten en je hebt de mogelijkheid om deel te nemen aan een gratis netwerklunch.

Klik hier om je aan te melden voor het miniseminar.

Het programma op 15 september is als volgt:

12.30-12.45 uur ontvangst in hal Ravelijn
12.45-13.30 uur seminar in Ravelijn 2501
13.30-14.00 uur netwerklunch in hal Ravelijn.

Houd voor meer informatie het UT Nieuws of onze website in de gaten.