Universiteit Twente verduurzaamt gebouw

Onlangs plaatste Universiteit Twente (UT) honderdtwintig zonnepanelen op het dak van het gebouw de Oosthorst. Met dit initiatief verduurzaamt de universiteit haar energievoorziening. De UT gaat daarnaast onderzoek doen met de geplaatste zonnepanelen.

John Susebeek energiecoördinator bij het Facilitair Bedrijf van UT vertelt erover in een interview met FMM. Zijn kerntaak is om de energiestromen van de UT in beeld te brengen en de energiebehoefte te verkleinen, zowel in volume als in geld.Het zogenaamde PV-systeem, gebruikt bij de plaatsing, is extra licht en kon zodoende op het dak van de Oosthorst geplaatst worden - dat weinig draagkracht heeft. Hierdoor zijn ingrijpende aanpassingen van de dakconstructies niet nodig. Dergelijke systemen verdienen in Nederland in 2,5 jaar tijd hun energie terug.

Energie-efficiency
Het onderzoek van de UT heeft als doel het opleveren van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen op gebied van duurzaamheid. De UT wil in haar eigen beheer hier natuurlijk niet in achter lopen. Vandaar dat zij op verschillende terreinen zoals inkoop, mobiliteit en catering duurzame maatregelen toepast. Susebeek zegt hierover: 'Het groenonderhoud is weliswaar uitbesteed, maar het FB stelt daarvoor een elektrische vrachtwagen ter beschikking, waarop desgewenst ook een sneeuwschuiver en zoutstrooier kunnen worden gemonteerd. Daarmee geven we ook een signaal af naar onze groencontractant dat dit een goed alternatief is voor een vrachtwagen op benzine. Inmiddels geven we vergelijkbare signalen naar andere contractanten af, bijvoorbeeld bij de schoonmaak.’

Driedeling
Susebeek zegt dat het van groot belang is om energie goed te communiceren. ‘Wij gebruiken daarbij het trias energetica-model. Daarbij is het ten eerste belangrijk om energieverbruik te beïnvloeden door gedragsverandering. Ten tweede moet je kijken naar de potentie van duurzame energiebronnen om het primaire energieproces te optimaliseren. Ten derde kijk je naar het optimaliseren van bestaande energie-installaties, om daar efficiencywinst te behalen.’ De driedeling is bedoeld om energie te segmenteren naar een doelgroep en het te verankeren in een organisatie.

Meerjarenafspraken
De UT streeft als deelnemer van de Meerjarenafspraak energiebesparing naar minimaal twee procent energiebesparing per jaar. De universiteit vindt het belangrijk om niet alleen het energieverbruik te reduceren, maar waar mogelijk duurzame energie te gebruiken, zoals zonne-energie. Dit project is uniek, omdat het kennis uit eigen huis door middel van het onderzoek van Angele Reinders, toepast om de energievoorziening van de UT te verduurzamen. Een mooi voorbeeld van een living lab project, passend bij de Duurzame Campus.

In 3 stappen naar kostenbesparing op energieverbruik
Bij duurzaam bouwen horen ook energiezuinige klimaatinstallaties. Die bestaan al even, maar de prestaties laten vaak toch te wensen over. Fouten in de ontwerpfase, tijdens de bouw en bij het eindgebruik liggen hieraan ten grondslag. De White paper 'In 3 stappen naar kostenbesparing op energieverbruik' beschrijft waar het in het ‘oude beheren’ van klimaatinstallaties fout gaat en wat geautomatiseerde monitoring kan betekenen voor facility managers, huurders, installateurs en andere beheerders van gebouwen.

Oorspronkelijk artikel 3 mei 2013  door Ella Beentjes