Efficiëntere energiedistributie door smart grids

Regio Twente wil samen met het Twentse bedrijfsleven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen gaan inzetten op het ontwikkelen van intelligente energienetten, de zogenaamde ‘Smart Grids’. Dit zijn energiedistributiesystemen waarin vraag- en aanbod door ICT-techniek beter op elkaar afgestemd worden. Twente wil een voorloper worden op het gebied van deze intelligente energienetten. “Er is bij Twentse bedrijven en instellingen veel kennis op dit gebied. 

In Twente zijn er al verschillende projecten en initiatieven op het gebied van energie, zowel bij de gemeenten als bij bedrijven en instellingen. Roel Cazemier, portefeuillehouder duurzaamheid van Regio Twente: “Regio Twente wil een coördinerende rol spelen door bij het ontwikkelen van intelligente elektriciteitsnetten al deze projecten met elkaar te verbinden. We willen dan gebruik maken van bestaande kennis en kunde, bijvoorbeeld bij Saxion, UT en innovatieve bedrijven. Een voorbeeld van een bedrijf dat een belangrijke rol kan spelen is afvalverwerker Twence. Twence wekt energie uit afval op. De 14 Twentse gemeenten die aangesloten zijn bij Regio Twente zijn ook aandeelhouder van Twence. Twence kan een relevante rol spelen bij het ontwikkelen van intelligente elektriciteitsnetten. Die netten kunnen ook gecombineerd worden met andere energienetten in Twente zoals Warmtenet in Hengelo en een mogelijk biogasnetwerk in Almelo.”