De eerste Energie Actie Teams van start!

In twee gebouwen, de Zilverling en de Spiegel/Paviljoen zijn Energie Actie Teams, zogenaamde EAT’s, gestart. In de EAT’s zitten mensen van de interne dienst, beveiligingsmedewerkers, teamleiders facilitaire dienst en arbo- en milieucoördinatoren. Zij hebben een belangrijke rol in de energiebesparing op de UT. De mensen in de EAT’s dragen een schat aan waardevolle informatie met zich mee doordat zij soms al jaren op de UT werken en hun gebouw op hun duimpje kennen. Deze kennis en de signalen die zij opvangen binnen het gebouw zijn de input om samen met de energiecoördinator van de UT acties voor te bereiden en uit te voeren. Het gaat hierbij niet alleen om technische maatregelen, maar juist ook om organisatorische en gedragsmaatregelen. De maatregelen worden ondersteund door de uitrol van slimme meters in de gebouwen en een ondersteunend monitoringsysteem, dat het FB dit jaar nog in gebruik neemt. De slimme meters geven de EAT’s bijna real time inzicht in het energieverbruik van het gebouw. Daardoor is goed te volgen wat het effect is van bepaalde maatregelen.

De EAT’s zullen de eerste tijd vooral achter de schermen werkzaam zijn. Zodra zij zicht hebben op maatregelen die het verschil kunnen maken zal je zeker van hen horen!