Led bij de UT

In de UT gebouwen is nog nauwelijks LED verlichting te zien. Dat is een bewuste keuze. Na alle berichtgeving over LED verlichting besloot het Facilitair Bedrijf om samen met de firma Croon Electrotechniek een praktijkonderzoek te doen naar de op de markt beschikbare LED verlichting. Uit het onderzoek bleek dat deze onvoldoende uitontwikkeld was. Door de eigenschappen van LED was het nodig om aanzienlijk meer LED lampen op te hangen dan TL-verlichting, om o.a. te voldoen aan de arborichtlijnen voor kantoorverlichting. Niet alleen is dit financieel onaantrekkelijk, maar daardoor levert dit ook geen energiebesparing. Het Facilitair Bedrijf houdt de vinger aan de pols. In het Paviljoen worden permanent verschillende LED lampen getest. Zodra de juiste lamp op de markt komt, maakt de UT waar mogelijk de stap naar LED verlichting.

Deze stap is wel al gemaakt voor de straatverlichting aan de Drienerlolaan en het O&O plein. Bij straatverlichting gelden andere eisen, waardoor daarbij de stap wel al mogelijk was. Dit was wel een investering: de aanschafkosten voor LED verlichting zijn hoger dan die van gewone straatverlichting. Dit verdient zich echter terug door de langere levensduur. Een gewone lamp brand 8.000 – 10.000 uur, een LED-lamp 30.000 tot 60.000 uur!