De duurzame gebruiker

Een duurzame campus is natuurlijk geweldig, maar het is allemaal voor niets als de gebruikers van die campus er zelf niet duurzaam mee omgaan. Twee ITC studenten dachten hetzelfde en startten een onderzoek naar de prioriteiten en bereidheid om duurzaam te handelen van studenten. George Asamoah en Samiullah Sofiazada ondervroegen ongeveer 100 mensen op de campus en in het ITC gebouw hoe groen ze zijn.

De eerste vraag betrof uiteraard liftgebruik. Hoewel er al steeds vaker een wenkbrauw opgetrokken wanneer iemand maar één of twee etages meereist gebeurt het nog steeds te vaak dat jonge, gezonde mensen zonder reden de lift nemen. Doorgaans is de trap toch veel sneller. Uit het onderzoek bleek dan ook dat 30% van de studenten toch nog vaak de lift neemt. 48% zegt dit bijna nooit te doen en 22% neemt helemaal nooit de lift.

Dat zijn opzich prima cijfers. Maar toch kan het beter. Daarom legden de studenten drie maatregelen voor aan hun respondenten om liftgebruik te verminderen. De eerste betrof vertraging van het proces. Door het aantal liften te beperken tot één duurt het zolang voor je op je etage aankomt dat heel veel mensen waarschijnlijk de trap pakken. Een tweede suggestie betrof het beperken van liftgebruik door middel van pasjes, die alleen worden verstrekt aan medewerkers en invalide mensen. De laatste suggestie was het ophangen van plaatjes die liftgebruik verminderen. Een kleine reminder dat een setje treden immens veel groener zijn dan die metalen hijsbak. 43% van de respondenten zag het liefst de kaartjes. Een net iets kleinere 35% prefereerde de toegangrestrictie en 13% zou het liefst maar één lift zien.

Naast liftgebruik onderzochten George en Samiullah ook het lichtgebruik onder de studenten. Hierin bleken studenten helaas wat minder duurzaam bewust. Zo heeft 46% altijd de lichten aan overdag. 32% heeft ze vaak aan en 16% heel af en toe. Maar 6% geeft aan overdag nooit de lichten aan te doen. Ook hier gaven studenten aan liever door middel van overtuiging een verandering teweeg te brengen dan dit met 'harde' maatregelen, zoals bijvoorbeeld een boete, te doen.

Ook de mate van paperlessness werd getoetst. Tegenwoordig hoeven we bijna nooit meer te printen, puur omdat dat niet meer nodig is nu schermen overal gemeengoed zijn. Duurzame Campus hoopt dan ook vurig dat dit artikel nooit op een stuk boom afgedrukt wordt, al is het alleen maar om de 10 liter drinkwater die dit per A4'tje kost. Helaas heeft niet iedereen dat artikel gelezen. Bijna tweederde van de studenten gaf aan zijn of haar printgebruik niet te beperken. Jammer, want eigenlijk is print totaal overbodig nu we met tablets en telefoons al haarscherp onze documenten kunnen bekijken. Wat dat betreft is het ook jammer dat docenten vaak nog een fysiek document vereisen. Waar een .doc bestand ingeleverd op Blackboard eigenlijk zou moeten volstaan, moet een student ook nog vaak het doorgaans lijvige bestand laten afdrukken bij de Xerox op de campus. Dan is het als student eigenlijk ook onmogelijk om de printer te vermijden.

Hierna kregen de studenten de vraag hoeveel ze zelf zouden willen inleveren op het gebied van comfort. Met een viertal vragen onderzochten ze de concessies die studenten zouden willen doen om hun omgeving groener te maken.

De eerste vraag ging over de verwarming. De R zit weer in de maand, dus de CV mag weer aangezwengeld worden. George en Samuillah stelden de vraag of studenten de thermostaat lager zouden willen zetten. Ruim 50% gaf aan dat ze dit niet zouden willen doen. Een hoog aantal, maar het onderzoek onderschrijft ook de positieve kant hiervan. Ruim de helft van de mensen is bereid de thermostaat lager te zetten, dat is ook niet mis.

Maar het is (gelukkig) niet altijd koud. In de zomermaanden kan het hier flink warm worden, getuige het hitterecord van afgelopen zomer. De vraag die hierover gesteld werd is in welke mate mensen de airco lager zouden willen zetten. Ook hier was de verdeling ongeveer fiftyfifty. Let wel dat airco's lang niet in alle huizen staan, omdat het in ons koude land prima overleven is zonder airco. Wij van Duurzame Campus raden dan ook aan op de écht warme dagen lekker af te koelen in het buitenzwembad op de campus.

De volgende vraag ging elektrische deuren. Deze zie je steeds vaker, bijna tot op het punt dat je een dag kan doorlopen zonder ook maar een deurklink aan te raken. Dat is onnodig, en dat vonden de respondenten ook. Maar liefst 76% gaf aan dat we ze prima kunnen afschaffen. Hoog tijd dus om de stroom een keer van die grote draaipoorten bij de Waaier, Horst en Ravelijn uit te zetten.

De laatste vraag ging over het eten van vlees. In eerdergenoemd artikel lazen jullie dat een stukje bief onvoorstelbaar veel water kost, en ook op energie en voedsel wordt een flinke aanslag gepleegd door onze bovine vrienden. Meer dan de helft van de ondervraagden gaf dan ook aan het prima te vinden of te accepteren als de Sodexo voortaan alleen nog maar vegetarisch eten serveert.

Hoewel in het onderzoek zelf al wordt aangegeven dat het gezien het geringe aantal respondenten niet heel erg representatief is, kan er een hele duidelijke lijn geconstateerd worden. Mensen willen niet graag dat ze duurzame dingen opgelegd krijgen, ze willen liever overtuigd worden door plaatjes of een goed verhaal. Kort samengevat, om te zorgen dat mensen het licht uitdoen, moeten ze eerst zelf het licht zien.