Energie en materiaal

Het ontwikkelen van nieuw materiaal voor efficiëntere zonnecellen, energie opwekken bij de overgang van zoet naar zout water, slimme energienetwerken die op energiebehoefte anticiperen. Dit zijn een handvol voorbeelden van onderzoeken door de Universiteit Twente die onze energie- en materiaalverbruik verlichten.

Natuurlijk moeten we het goede voorbeeld geven op de campus. Zo probeert de UT haar energiegebruik met 30% terug te dringen in 2020. Wanneer je in gedachten neem dat de UT jaarlijks 34657 MWh gebruikt realiseer je je gauw dat dit best een grote kluif is. Om het even in perspectief te zetten: De besparing staat gelijk aan wat ongeveer 5600 gezinnen in een heel jaar verbruiken.

Laatste nieuws

11-08-'14 I Workshop 16 september "beleef een smart grid"

Speelt energie een belangrijke rol in je werk of studie, of ben je een publiek bestuurder of een expert op het gebied van intelligente energiediensten en producten? Of ben je gewoon iemand die een bijdrage wil leveren aan onze energie behoefte door een zonnepaneel op je dak te plaatsen. Dan moet je een keer SmartGrid beleven. ... lees verder

Fundamenteel onderzoek maakt oliewinning efficiënter

Elk procent efficiëntieverhoging voorziet de wereldbevolking een jaar langer van olie ... lees verder

UT WERKT MEE AAN ZONNE-ENERGIE IN INDONESIË

Stijgende welvaart en stijgende vraag naar energie in Indonesië, zonne-energie biedt uitkomst ... lees verder

Energie Actie Team (EAT) Spiegel gaat aan de slag!

Nu het facilitair bedrijf de energie monitoring van de gebouwen aan het uitrollen is wordt goed zichtbaar wat het dagelijkse energie verbruik is en wat de zogenaamde basislast vraagt. De basislast is het energieverbruik buiten de kantooruren en in de weekenden. ... lees verder