Afval van de Universiteit Twente

De UT zamelt haar afval gescheiden in. De afvalstromen worden vervolgens waar mogelijk gerecycled en milieuvriendelijk verwerkt door afvalverwerkingsbedrijf Van Gansewinkel. De tabel geeft een overzicht van de hoeveelheid afval die de medewerkers en studenten de afgelopen 3 jaar bij de UT hebben geproduceerd. Dat het om aardige hoeveelheden gaat blijkt uit het feit dat de hoeveelheid restafval in 2013 vergelijkbaar is met het afval van ruim 1.500 gezinnen!

Naast deze afvalstromen wordt ook glasafval en swill (keukenafval en etensresten) apart ingezameld bij de horecafaciliteiten. De laboratoria zorgen voor een stroom gevaarlijk afval die jaarlijks rond de 25.000 kg ligt.

De UT streeft naar reductie van het restafval. Recent onderzoek laat zien dat in het restafval nog behoorlijke hoeveelheden plastic, GFT, papier en karton blijken te zitten. Als de UT instaat is om het restafval verder te scheiden is de verwachting dat een reductie van 55% mogelijk is. In gebouw de Vrijhof start men daarom in april 2014 met een pilot om studenten en medewerkers te laten kennismaken met afvaleilanden en zal blijken of er daadwerkelijk meer afvalscheiding gaat plaatsvinden.

Afval is grondstof en meer afvalscheiding levert geld op!

Laatste nieuws

15-04-'14 I UT start proef afvalscheiding

Het Facilitair Bedrijf begint deze maand nog een pilot om afval gescheiden in te zamelen. Afvalbakken op de werkplek maken plaats voor centrale ‘afvaleilanden’ waar medewerkers plastic, papier, gft-afval en restafval kunnen weggooien. ... lees verder

Ondergrondse containers verminderen CO2 uitstoot

Vroeger was op de afvalinzameldagen een heel leger van afvalcontainers te zien bij de gebouwen. Vorig jaar zijn deze grotendeels vervangen door ondergrondse containers. Niet alleen ziet dat er veel netter uit. Doordat de ondergrondse containers groter zijn hoeft het afval minder vaak te worden opgehaald. ... lees verder

Minder reclame = FBeter

De Universiteit Twente werkt op verschillende manieren aan een duurzame leefomgeving. Daartoe heeft het Facilitair Bedrijf het project FBeter in het leven geroepen. Vanuit dit project zijn een aantal FB-medewerkers bezig om oplossingen te zoeken voor kleine en praktisch haalbare verduurzaming van onze campus.Door ervaring is gebleken dat reclamefolders zonder door medewerkers en studenten gezien of gelezen te worden, in de prullenbak verdwijnt.
Wij willen je vragen om na te denken of elke reclamefolder die je ontvangt, wel gewenst is. Bij niet-gewenste reclamefolders kun je via postkamer@utwente.nl kenbaar maken de reclame niet meer te willen ontvangen. ... lees verder