Avondlezing Studium Generale

Inspirerende avondlezingen

Op donderdag 3 november organiseerde de afdeling Toegepaste Wiskunde in samenwerking met het Studium Generale een lezingenavond waar zeer interessante lezingen aan bod kwamen. 

Sprekersoverzicht


19.00 uur


Hoe houden we de gezondheidszorg bemensbaar?

Gezondheidszorg is vooral zorg die geleverd wordt door mensen. Door de vergrijzing ontstaat enerzijds een groeiende vraag naar zorg en verzorging en anderzijds een dalende beschikbaarheid van werknemers. Om deze mismatch het hoofd te kunnen bieden is het noodzakelijk de processen in de zorg efficiënt te organiseren. We zullen middels een aantal voorbeelden zien dat wiskunde oplossingen biedt gezondheidszorg bemensbaar te houden. 


Prof.dr. Richard Boucherie is betrokken bij de vakgroep Stochastic Operations Research van de afdeling Toegepaste Wiskunde, faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. Hij is eveneens verbonden aan de het Center for Healthcare Operations Improvement & Research (CHOIR) en Rhythm bv

 

19.30 uur

Duurzame wiskunde

Als wij willen dat deze aarde over 50 en 100 jaar nog steeds een goede leefomgeving biedt, dan moeten wij veel van onze processen duurzamer maken. Een heel belangrijk onderdeel is hierbij onze energievoorziening. Deze moet over gaan van een op fossiele brandstoffen gebaseerd systeem naar een systeem waar hernieuwbare energiebronnen (RES) zoals wind, zonne- en waterkracht een centrale rol spelen. Deze nieuwe bronnen hebben hele andere karakteristieken dan de huidige bronnen. Het nieuwe energiesysteem zal daarom fundamenteel anders zijn dan het huidige systeem. Om dit systeem betaalbaar te houden en goed aan te kunnen sturen zijn geheel nieuwe concepten en aansturingsmethoden nodig.

Met een aantal concrete voorbeelden laten we zien hoe de veranderingen van het energiesysteem er uit zou kunnen zien en hoe wiskunde kan bijdragen om dit systeem opnieuw in te richten en aan te sturen.


Prof.dr. Johann Hurink is betrokken bij de vakgroep Discrete Mathematics and Mathematical Programming van de afdeling Toegepaste Wiskunde, faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. Hij is eveneens directeur van het Landelijk Netwerk Mathematische Besliskunde (LNMB).


20.00 uur

Adembenemende wiskunde: reken maar!

Wiskunde wordt gebruikt om de natuur te beschrijven in modellen. Vaak zijn de wiskundige vergelijkingen die uit zo’n model komen rollen te moeilijk om met pen en papier op te lossen. Gelukkig kunnen we er met een computer aan rekenen. In deze presentatie wordt uitgelegd hoe wiskunde, een computer en rekenkracht ons kunnen helpen in het verbeteren van medicatie voor astma, door te rekenen aan stroming in de longen bij het inademen.


MSc Edo Frederix is als PhD student betrokken bij de vakgroep Multiscale Modeling and Simulation van de afdeling Toegepaste Wiskunde, faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. Edo zal op 11 november zijn proefschrift met de titel Eulerian Modeling of Aerosol Dynamics verdedigen. Tijdstip: 12.45 uur in gebouw Waaier.


20.30 uur

Veelvlakken, regelmatige betegelingen in 3D"

Een regelmatige vlakverdeling is een bedekking van het vlak met gelijke tegels zodanig dat er geen gaten tussen de tegels ontstaan en de tegels elkaar nergens overlappen. Als we afstappen van het idee dat het te bedekken vlak een plat (2D) vlak moet zijn, dan kunnen we bijvoorbeeld de dodecaëder ook zien als een betegeling. Een perfecte betegeling met regelmatige vijfhoeken. Nergens gaten, nergens overlap. Wanneer we het gebruik van de derde dimensie toe te staan, komen we in een interessant gebied van 3D betegelingen, zelfs als we ons beperken tot het gebruik van platte tegels. Als beeldhouwer wil ik enkele van de resultaten van mijn verkenningen op dit gebied te laten zien. Onderwerpen als elkaar doorsnijdende  tegels, meerlaags structuren en spiraalvormige betegelingen zullen deel uitmaken van de presentatie. Naast veel modellen en nieuwe beelden leidde het ook tot de ontdekking van een nieuwe groep uniforme veelvlakken.


Rinus Roelofs, beeldend kunstenaar en alumnus Toegepaste Wiskunde