Zie Informatie voor decanen/scholen

Terugblik Imaginaryweken

Imaginary deed campus aan op 24 OKTOBER T/M 11 NOVEMBER

Imaginary is een internationale, interactieve, reizende tentoonstelling van het Mathematisch Instituut van Oberwolfach en is ontwikkeld in het Duitse Jaar van de Wiskunde 2008. De tentoonstelling bevat wiskundige visualisaties, interactieve installaties, virtuele realiteit, 3D-objecten en hun theoretische achtergrond in de algebraïsche meetkunde op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier. Het Platform Wiskunde Nederland heeft Imaginary naar Nederland gehaald. De tentoonstelling zal verschijnen op/bij diverse universiteiten, startend in Eindhoven en onze University of Twente was de tweede universiteit om een mooi plan te bedenken voor de bezoekende gasten. Van 24 oktober 2016 t/m 11 november hebben we drie weken lang wiskunde in de picture gezet.    

Imaginary programma in Enschede

Gedurende de drie weken dat Imaginary naar onze universiteit zou komen hebben we diverse onderdelen in het programma ondergebracht, nl:

  • de tentoonstelling Imaginary
  • workshops en rondleidingen voor klassen van 4,5,6 vwo aangeboden door Pre-U
  • dagelijkse lunchlezingen met het thema wiskunde in Twente
  • Lezingenavond ism Studium Generale op 3 november jl.

Impressie van de tentoonstelling

De catalogus digitaal bekeken

imaginary in beeld

Hoe verging het de klassen bij Imaginary/Pre-U?

De leerlingen konden kiezen uit twee workshops, nl: IJskoud modelleren en de speciaal ontwikkelde Imaginary workshop over eliptische vormen. De workshops werden begeleid door wiskundestudenten van onze University of Twente. Natuurlijk zat ook een bezoek aan de tentoonstelling Imaginary in dit leerlingenprogramma. Hiernaast was er nog een optie om de lunchlezing die dag bij te wonen of een campusrondleiding te volgen. 

Pre-U organiseert vele aktiviteiten voor leerlingen van de basisschool, middelbare scholen en docenten. Om een goed beeld te krijgen wat zij u kunnen bieden verwijs ik graag door naar de Pre-U website.

Boeiende lunchlezingen & downloads

Vijftien wiskundigen bespraken een wiskundig onderwerp naar hun hart tijdens hun lunchlezing. Een zeer gevarieerde lijst aan onderwerpen deed de bezoeker versteld staan van de enorme brede wereld die Toegepaste Wiskunde (aan onze universiteit) bestrijkt. Een studie Applied Mathematics geeft de afgestudeerde dus een zeer goed toekomstperspectief. Welke thema's aan bod zijn geweest kunt u nalezen in het sprekersoverzicht. We hopen binnenkort de mogelijkheid te bieden waarmee u de presentaties kunt nalezen of downloaden.  

Herbeleven studium generale Avondlezing

De sprekers van deze avondlezing waren Richard Boucherie, Johann Hurink, Edo Frederix en Rinus Roelofs. De samenvattingen van hun presentaties kunt u nalezen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om deze lezingen bij te wonen, niet getreurd, dan kunt u ze nog digitaal bekijken. Elke lezing duurt plm. een half uur.

Wilt u meer te weten komen over interessante lezingen van Studium Generale, dan kunt u uiteraard hun website bezoeken. Of kijk hun magazine nog even door voor lezingen die uw interesse wekken. De lezingen bij Studium Generale worden in het algemeen in het Nederlands gepresenteerd, tenzij anders aangegeven is.

Studium Generale magazine 

Studium Generale - najaar 2016