Zie Ervaringen van studenten en alumni

Kritische vragen voorkomen datamisbruik en houdt iedereen scherp!

Nu techniek steeds verder oprukt in de samenleving is privacy belangrijker dan ooit. Iris Huis in ’t Veld helpt bedrijven om aan de privacywetgeving te voldoen. Mede door haar bacheloropleiding Communication Science en masterstudie Philosophy of Science, Technology and Society is ze niet alleen gespecialiseerd in de ethische kanten van nieuwe technologie, maar weet ze ook alles van bewustwordingsprocessen binnen bedrijven. Iris: “Er is meer nodig om medewerkers bewust te maken van privacy dan een lijstje met de tien belangrijkste regels ophangen in de kantine.“

Big brother is watching you, doordat jij op Facebook en Google data achter laat

Iedereen die op Facebook zit, of wel eens iets opzoekt via Google laat zijn digitale sporen na. Data waar bedrijven en overheden, als ze dat zouden willen, veel mee zouden kunnen doen. Door beschikbare gegevens te koppelen en er slimme algoritmes op los te laten kom je namelijk veel over iemands gedrag – en mogelijk zelfs zijn toekomstige gedrag – te weten. Als voorbeeld noemt Iris China, waar momenteel op grote schaal data van burgers worden opgeslagen. “Chinezen die regels overtreden, zoals te vaak door rood rijden, krijgen straf. Zo krijgen we steeds vaker, ook in Nederland, te maken met algoritmes die bijvoorbeeld voorspellen of iemand kredietwaardig is en of een gevangene in zijn oude criminele gewoonten zal vervallen als hij vrijgelaten wordt” Legt Iris uit.

“Maar,” vraagt ze zich hardop af: “zou je echt in zo’n samenleving willen wonen? Is het rechtvaardig ten opzichte van burgers? En hoe werken die algoritmes eigenlijk precies; vallen ze te controleren? Een belangrijke rol van de overheid is toezien dat er op de juiste manier wordt omgegaan met data op internet. De consument moet weer controle krijgen over zijn data en moet zelf kunnen beslissen hoe die data ingezet mogen worden.”

Wat is jouw taak?

Iris werkt bij het adviesbureau Privacy Company waar ze bedrijven helpt om aan de privacywetgeving te voldoen. Dit doet ze door advies te geven, trainingen te verzorgen en software tools te bieden. “We bekijken welke persoonsgegevens klanten verwerken en wat ze daar mee doen. Het is mijn taak om bewustwording rondom privacy te creëren bij werkgevers en werknemers. Omdat je met mensen werkt die gewend zijn aan een bepaalde manier van werken heb je enige overredingskracht nodig. Het is natuurlijk erg belangrijk om een management dat denkt dat het ophangen van een lijstje met de 10 belangrijkste punten ten aanzien van privacy in de kantine moet volstaan, duidelijk te maken dat er meer nodig is om bewustwording bij haar medewerkers te bewerkstelligen. Zodra het management dit begrijpt, zullen ze bereid zijn om tijd vrij te maken voor een juiste implementatie van privacyregels binnen het bedrijf. Om dit met succes uit te kunnen zetten is het belangrijk dat je de mensen op de werkvloer bereikt. “

Naast het adviseren van bedrijven laat ze wetenschappers ook inzien wat de invloed van hun onderzoek op de maatschappij kan zijn. Denk hierbij aan ethiek, privacy, dierproeven, menselijk materiaal, misbruik van onderzoeksgegevens, etc.. Iris: “Ik werk bijvoorbeeld als ethisch expert voor de Europese Commissie en mijn taak is om te kijken of de voorstellen voor onderzoeksubsidie voldoen aan de eisen die de EC stelt en bij lopende projecten te controleren of ze gehandhaafd worden. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van drones met camera’s. Ik bekijk dan wat de maatschappelijke impact is en of er rekening is gehouden met “privacy by design”. In de aanloop naar de startdatum van de nieuwe privacywet bevond ik me in het hol van de leeuw: tussen de juristen. Ik heb veel geleerd in deze periode over de juridische benadering van privacy, hoe implementatie van nieuwe wetgeving in de praktijk werkt en het geven van advies op een praktische en begrijpelijke manier. Super interessant.”

Hoe kwam je op de UT terecht?

“Ik kwam naar de UT door de sfeer die ik heb ervaren tijdens een bezoek aan de Open Dag van de bacheloropleiding Communication Science. Deze opleiding bood me precies datgene waarnaar ik op zoek was: marketing, praktijkgericht en zeer aansprekend onderwijs. Om meer inzicht te krijgen in de sociale impact van techniek en door het enthousiasme van een Philosophy of Science, Technology and Society docent was de keuze voor een masteropleiding niet moeilijk: het werd uiteraard Philosophy of Science, Technology and Society! Deze opleiding leerde me hoe ik mijn gewenste kritische vragen kon stellen en vakken als Philosophy of Technology en Assessment of Emerging Technologies gaven me inzichten in de manier hoe je over techniek en de impact voor de maatschappij kunt nadenken. Dit gebruik ik nu nog steeds in mijn baan” legt Iris uit.

Vrienden voor het leven

Iris heeft naast haar studie veel gedaan, zoals bijvoorbeeld haar lidmaatschap van studentenvereniging Audentis. “Onze jaarclub heette Mamilla. Dit was een club van 6 meiden en we zijn nog altijd beste vriendinnen. We wonen bij elkaar in de buurt, gaan samen op vakantie en spreken af en toe af om een borreltje te drinken. Tijdens je studie maak je dus echt vrienden voor het leven” vertelt Iris met een glinstering in haar ogen. “Ook erg leuk is de whatsapp groep van filosofen in het westen waar PSTS studenten & alumni via whatsapp contact en  vriendschappen onderhouden, artikelen delen, elkaar op de hoogte houden als er een interessante spreker in de buurt is of gewoon te borrelen en gezellig bij te kletsen over technologie, PSTS, en waar iedereen zoal mee bezig is. Ontzettend leuk om in zo’n netwerk van vrienden te zitten waarbij je fundamentele interesses met elkaar deelt” vertelt Iris.