Career Center Twente - stagedatabase

Studenten, die op zoek zijn naar een stage- of afstudeerplek hebben het in deze tijden extra moeilijk. Het aanbod is beperkt en veel studenten weten nauwelijks de weg te vinden in Twente. Vaak kiezen ze dan maar voor een mogelijkheid buiten onze regio, zonde want er zijn genoeg leuke en interessante bedrijven in Twente die op zoek zijn naar een gemotiveerde en enthousiaste stagiaire.

In de wetenschap dat we in Twente een geweldig tekort aan hoogopgeleide medewerkers hebben, zou het jammer zijn wanneer het aanwezige potentieel voor onze innovatieve regio verloren gaat. Om de stage- en studiemogelijkheden in Twente beter onder de aandacht van stagiaires en afstudeerders te brengen, heeft Career Center Twente op haar website (www.cctwente.nl ) een aparte plek ingeruimd, waarop Twentse bedrijven en instellingen hun WO- en HBO-stage- en afstudeermogelijkheden kunnen vermelden (http://www.cctwente.nl/nl/vacatures/functie/RFC.STG). Studenten kunnen langs deze weg rechtstreeks contact leggen met het bedrijfsleven in Twente. Het betreffen stageplaatsen en afstudeeropdrachten voor studenten vanaf HBO niveau in verschillende branches; van HR tot Bedrijfskunde en van Elektrotechniek tot Mechatronica.

We hopen van harte dat bedrijven, instellingen én studenten op grote schaal van dit initiatief gebruik zullen maken!

Let op! Studenten kunnen altijd pas in overleg met de stage- en afstudeercoördinator een stage aanvaarden.