Forms and documentation

Specialisation(s)

Research areas

Research / teaching staff

Available theme's

Corporate Communication

Jongeren en alcoholgebruik; nalevingscommunicatie; mysteryshopping;

Hoof, dr. J.J. van

 

 

 

Interne organisatiecommunicatie; mentoring; developmental networks

Janssen, S. MSc

 

 

 

Organisatiecommunicatie; ontwerp­metho­dologie; toegepast communicatieonderzoek

Jong, prof. dr. M.D.T. de

 

 

 

Public affairs; organisaties in de media

Linders, dr. P.C.J.

 

 

 

Reputatiemanagement; corporate social responsibility

Timmer, J.F.M. MSc

 

 

 

identificatie; commitment; job crafting; betekenisverlening; leiderschap

Vuuren, dr. H.A. van

 

 

Corporate Comm. / Marketing Comm.

Huisstijlmanagement; merkarchitectuur; visuele communicatie

Bolhuis, W. MSc

 

 

 

 

Krokké, J. MSc

 

 

Corporate Comm. / Media & Comm.

Vertrouwen; informatieprivacy; sociale media in organisaties

Beldad, dr. A.

 

 

 

Organisaties in de media; jongeren en risicoproducten; mysteryshopping

Gosselt, dr. J.F.

 

 

 

Tekstanalyse en tekstontwerp; instructieve teksten

Karreman, dr. J.

 

 

 

Jongeren en internet; cyberpesten; participatief onderzoek; eye-tracking

Baas, N. MSc

 

Marketing Communication

Consumentenpsychologie; sociale cognitive; motivatie en emotie

Bittner, dr. J.V.

 

 

 

Multi-sensorische productervaring

Fenko, dr. A.

 

 

 

Services marketing; servicescapes; wachttijden; consumentenbeleving

Galetzka, dr. M.

 

 

 

Omgevingspsychologie; patiënt-arts communicatie; self-disclosure

Okken, drs. V.S.

 

 

 

Marketingcommunicatie; consumentengedrag; sociale beïnvloeding; relatiemanagement

Pruyn, prof. dr. A.T.H.

 

 

Marketing Comm. / Media & Comm.

Branding; sociale media

Hegner, dr. S.

 

Media & Communication

Adoptie en gebruik van ICT in het dagelijks leven; ambient intelligence;

Ben Allouch, dr. S.

 

 

 

Adoptie en gebruik van ICT in het dagelijks leven; social robots

Graaf, M.M.A. de MSc

 

 

 

Hypertekst, hypermedia en multimedia; gaming en virtual reality; multiculturele communicatie

Kommers, dr. P.A.M.

 

 

 

e-Government; innovaties

Wijngaert, dr. L.A.L. van de

 

 

Media & Comm. / Corporate Comm.

Multichannel management; (elektronische) overheidsdienstverlening

Boer, Y.J.P. van den MSc

 

 

 

Computer- en internetgebruik; digitale vaardigheden; e-government

Deursen, dr. ing. A.J.A.M.

 

 

 

Informatiesamenleving en netwerkmaatschappij; e-government; communicatietheorieën

Dijk, prof. dr. J.A.G.M. van

 

 

 

Website-ontwerp; usability; accessibility; personalisatie van online services

Geest, dr. T.M. van der

 

 

 

Impact of ICTs on organizations and inter-organizational communication, coordination and policy development

Gorp, dr. A. van

 

 

 

Adoptie en gebruik van ICT; netwerkanalyse; usability

Ongena, G. MSc

 

 

 

Genetwerkte communicatie; genetwerkte kennis

Vries, dr. S.A. de

 

 

Media & Comm. / Marketing Comm.

Mediapsychologie; televisie en actualiteit; televisie en emotie; parasociale interactie

Heuvelman, dr. A.