Januari 2016 - BO- Usability test voor stopnu.nl

| CW-Stage | CW-Bacheloropdracht | CS-Masteropdracht |

| Corporate Comm | Marketing Comm | New Media & Comm |

 

Opdrachtnr.:

16—006

Geplaatst d.d.:

21-01-2016

 

Bedrijf

Trimbos Instituut

Afdeling

 

Website

https://www.trimbos.nl/

Standplaats

Utrecht

 

Bedrijfsinformatie

Het Trimbos-instituut wil de geestelijke gezondheid verbeteren door het delen van kennis. Wij leveren maatschappelijke en economische meerwaarde vanuit kennis over geestelijke gezondheid en het (voorkomen van) gebruik van tabak, alcohol en drugs teneinde de kwaliteit van leven te bevorderen.

 

Achtergrondinformatie

In 2016 zullen sigarettenverpakkingen veranderen: naast de waarschuwende teksten komen er nu ook afschrikwekkende afbeeldingen op te staan. Met deze wetswijziging zal het Trimbos Instituut ook een nieuwe webportal lanceren waar rokers met een stopwens professionele hulp kunnen krijgen: stopnu.nl. Deze portal zal op alle verpakkingen weergegeven worden en vormt daarmee het belangrijkste eerste loket voor rokers die hulp zoeken bij het stoppen.


Deze portal is belangrijk omdat de verwachting is dat de plaatjes bij meer rokers een fear appeal te weeg zullen brengen. Onderzoek uit de risicocommunicatie leert dat deze schrikreactie alleen effectief in gewenst gedrag (threat reduction, stoppen met roken dus) omgezet wordt, wanneer de roker tevens overtuigd is van de haalbaarheid daarvan. Zonder die hoop zal de roker geneigd zijn de kop in het zand te steken (fear reduction). De functie van de portal is dus vooral het faciliteren van zoeken van hulp bij het stoppen. Dit houdt in dat de roker handig en snel naar evidence-based begeleidingsmogelijkheden dichtbij huis wordt geleid. Tevens wordt zo de kans vergroot dat rokers kiezen voor bewezen effectieve ondersteuning in plaats van op eigen houtje stoppogingen doen of alternatieve vormen van hulp kiezen. Onderzoek laat zien dat met evidence-based ondersteuning de stopkans ruim twee maal groter is.

Opdracht

De portal stopnu.nl is nu al in ontwikkeling, maar een evaluatie-onderzoek bij de beoogde gebruikers is gewenst: namelijk een usability test bij rokers. Deze onderzoeksvraag staat centraal in deze opdracht en kan eventueel worden uitgebreid met andere communicatiewetenschappelijke onderzoeksvragen. De planning is dat de portal in februari als prototype is afgerond, dus de usability testing kan gelijk in maart/april gedaan worden.

 

 

Ingangsdatum

In overleg

Periode

In overleg

Extra info

-

 

 

Interesse…? Neem contact op met de stage- en afstudeercoördinator:

drs. M.H. (Mark) Tempelman

E-mail:

Locatie:

Telefoon:

m.h.tempelman@utwente.nl

Cubicus, kamer C216

+31(0)6 13 50 13 31