December 2015 - BO - Onderzoek naar de optimale inrichting van het studielandschap van de UB

| CW-Stage | CW-Bacheloropdracht | CS-Masteropdracht |

| Corporate Comm | Marketing Comm | New Media & Comm |

 

Opdrachtnr.:

15-034

Geplaatst d.d.:

16-07-2015

 

Bedrijf

Bibliotheek & Archief Universiteit Twente

Afdeling

 

Website

http://www.utwente.nl/ub/over/

Standplaats

Enschede

 

Bedrijfsinformatie

B & A is de meedenkende en meewerkende partner in het primair proces waar het om informatie in de ruimste zin van het woord gaat.

Onze missie:

B&A kent de innovaties in de informatiemarkt.

Onze medewerkers ontwikkelen samen met u een veelvoud van op maat gesneden producten en diensten voor onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering van de UT.

Dienstverlening die beschikbaar is in uw leer- of werkomgeving wanneer u die nodig heeft.

Wij:

·

Nemen het voortouw bij de ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek ;

·

Dragen (binnen de curricula) bij aan het onderwijs in informatievaardigheden en bieden studenten faciliteiten bij studie en samenwerking;

·

Ondersteunen het documentbeheer in uw werkprocessen en stellen een digitaal geheugen ter beschikking aan onze universiteit.

 

Opdracht

B&A wil een uitstraling hebben van een moderne universitaire bibliotheek. Het studielandschap is voor veel studenten de plek waar zij ons het meeste zien. Andere universiteitsbibliotheken hebben schijnbaar modernere meer flexibelere inrichtingen.

Ten aanzien van de inrichting van het studielandschap heb ben we een aantal vragen.

1.

In hoeverre voldoet het studielandschap aan de wensen en behoeften van studenten? Ook in relatie tot het TOM onderwijs?

2.

In hoeverre is het studielandschap ondersteunend aan het beeld van een moderne universiteitsbibliotheek?

3.

Op welke wijze kan het studielandschap het leren en studeren van studenten stimuleren? (licht, kleur, indeling)

4.

Heeft het studielandschap voldoende verschillende indelingen om tegemoet te komen aan verschillende leervormen? In ICT bedrijven heb je vaak een brainstorm room, staand vergaderen, werkt dit? En kunnen dit soort concepten ook toegepast worden binnen het studielandschap en is dit gewenst?

5.

In hoeverre kan de inrichting van het studielandschap nog verbeter worden om het beeld van een moderne universiteitsbibliotheek te versterken?

 

 

Ingangsdatum

In overleg

Periode

In overleg

Extra info

 

 

 

Interesse…? Neem contact op met de stage- en afstudeercoördinator:

drs. M.H. (Mark) Tempelman

E-mail:

Locatie:

Telefoon:

m.h.tempelman@utwente.nl

Cubicus, kamer C216

+31(0)6 13 50 13 31