Processing and Properties of Polymers

ctw/pt

Vaknaam EN

Processing and properties of plastics

Studiejaar

2010

Taal vak

Nederlands

Vakbeschrijving
INLEIDING OVER HET VAK
Zowel in eigenschappen, verwerking als in toepassingen verschillen kunststoffen op een aantal punten van metalen. Dit leidt tot vragen zoals:
1. Wanneer wel, wanneer niet kunststoffen toepassen?
2. Welke materiaaleigenschappen kunnen daarbij van belang zijn?
3. Wat is er mogelijk met kunststoffen en hoe doe je dat?

LEERDOELEN
Ontwerpers en constructeurs die kennis van kunststoffen aan te reiken die het hen mogelijk maakt deze materialen op verantwoorde wijze toe te passen. De leerdoelen hierbij zijn:
- Kennismaking met kunststoffen
- Kunnen bepalen wanneer kunststoffen wel of niet gebruikt kunnen worden
- Het kennen van de belangrijkste parameters van kunststoffen
- Kennismaking met de verwerking van kunststofmaterialen

INHOUD
De chemische en fysische structuur van kunststoffen wordt behandeld met nadruk op die aspecten die van belang zijn voor een ontwerper of constructeur. Hierbij wordt aandacht gegeven aan de amorfe en de kristallijne fase; en de consequenties van de structuur voor fysische eigenschappen zoals thermische krimp, stijfheid, overgangstemperaturen e.d.
Bij de behandeling van de mechanische eigenschappen wordt ingegaan op het visco-elastisch karakter van kunststoffen. Daarnaast wordt op rubber-elastisch gedrag ingegaan in samenhang met de structuur van rubbers. Sterkte eigenschappen en faalmechanismen worden summier behandeld.
De belangrijkste verwerkingstechnieken (extrusie en spuitgieten) worden kort behandeld; spuitgieten komt daarnaast uitgebreider aan de orde in het project.
De mogelijkheden van het combineren van verschillende materialen in een meer-fasen systeem ('composiet') worden aan de orde gesteld; zowel als slagvaste materialen (rubbergevulde materialen en copolymeren) en als vezelversterkte materialen.

RELATIE MET ANDERDE VAKKEN
Project A (WB) en PCR (IO).
De theorie kan worden gebruikt in projecten K (voor IO) en R (WB).

ONDERWIJSVORM
Hoorcolleges.

Inhoud

Chemische en fysische structuur van kunststoffen; fysische eigenschappen; mechanische eigenschappen; verwerkingsaspecten; verwerkingstechnieken. Composieten: meer-fasensystemen; vezelversterkte materialen.

Deeln. opleiding

Werktuigbouwkunde (WB) Fase B2 Kwartiel K1

Industrieel Ontwerpen (IO) Fase B2 Kwartiel K1

Collegevormen

HC Hoorcollege

Contacturen p/w

4

Tentamenvorm

MC-toets, de uitslag van de toets bepaalt of het tentamen mag worden afgelegd. Open-boek tentamen.

Voorkennis

Gewenst:

 

voor WB: 115205, Materiaalkennis uit het vak Materiaalkunde 1 voor IO: 280113, Productcreatie en -realisatie 115705 Stijfheid en sterkte 1

 

115705 Stijfheid en sterkte 1


Voorkennis voor

De theorie kan direct worden gebruikt in de parallel lopende projecten K (voor IO) en R ( voor WB)

Studiebelasting

3.0 EC

Contactpersoon

dr.ir. D.J. van Dijk

Docenten

dr.ir. D.J. van Dijk

Studiemateriaal

VERPLICHT STUDIEMATERIAAL
- A.K. vd Vegt: 'Polymeren, van keten tot kunststof'.
- Power-point materiaal van het college.
WENSELIJK STUDIEMATERIAAL
- Hand-outs project K of R.

Extra informatie

Een week voor aanvang van het vak dient men zich aan te melden via Blackboard