CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

June 7, Workshop "Chances in European funding programmes for the Automotive Sector" (information in Dutch)

Workshop 'Kansen in de Europese stimuleringsprogramma's' voor de automotive sector - 7 juni 2011
Op dinsdag 7 juni 2011 van 9.30 tot 16.30 uur organiseert HTAS Automotive Innovation samen met Agentschap NL - Internationaal Innoveren een workshop 'Kansen in de Europese stimuleringsprogramma's'.

Inhoud workshop
Tijdens deze dag delen sprekers uit de industrie en kennisinstellingen hun ervaringen over de aanpak voor het aanvragen van subsidies voor de automotive sector binnen het Zevende Kaderprogramma en toekomstige Achtste Kaderprogramma van de Europese Unie. Deze zomer wordt een nieuwe call gepubliceerd van het European Green Cars Initiative die loopt van 20 juli tot 1 december 2011. Door deelname aan de workshop bereiden wij u voor op de mogelijkheden voor het indienen van projectvoorstellen.

Voor wie?
Deze workshop is gericht op bedrijven en kennisinstellingen uit de automotive sector die overwegen een subsidieaanvraag in het kader van het Zevende Kaderprogramma in te dienen of die de mogelijkheden willen onderzoeken die deze subsidies bieden.

Sprekers
Naast sprekers uit de automotive sector die spreken over hun ervaringen met deze subsidies zijn er medewerkers aanwezig van Agentschap NL, die voorstelindieners onder andere informeren over de criteria, samenwerkingsverbanden en eisen aan technische/wetenschappelijke kwaliteit.

Waar?
De workshop vindt plaats in het Auditorium op de HTACampus, Steenovenweg 1 te Helmond.

Inschrijving
Deelname voor HTAS leden is gratis, voor niet HTAS leden 50 euro. U dient zich vooraf per e-mail te registreren. Geef u snel op want het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven kan tot en met 31 mei a.s.
Eind mei ontvangt u een bevestiging van inschrijving en een gedetailleerd programma.