CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

Subsidie voor aantrekken talent

De Europese Commissie heeft de nieuwe ronde “Career Integration Grants” onder Marie Curie verruimd. Voor de nieuwe deadline van 8 maart komen onderzoekers van alle nationaliteiten in aanmerking, en kan er subsidie in de vorm van een “career integration gift” gegeven worden aan onderzoekers die starten met hun eerste voltijd onderzoeksbaan in Europa.

Nieuwsbericht van NethER:

Nieuwe Europese regeling voor startende onderzoekers
Het Directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur (EAC) gaat in 2011 40 miljoen euro subsidie verstrekken aan

onderzoekers die starten met hun eerste voltijd onderzoeksbaan aan een onderzoeksinstelling in Europa. De subsidie bestaat uit een career integration gift van € 100.000 en kan aangevraagd worden door onderzoekers van het postdoctorale niveau, ongeacht nationaliteit en onderzoeksgebied. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 8 maart 2011. De subsidies hebben enerzijds tot doel Europese onderzoekers terug te laten keren naar Europa en anderzijds jonge onderzoekers van andere nationaliteiten te motiveren om te komen werken bij Europese universiteiten, bedrijven en andere instellingen. De regeling is onderdeel van het Marie Curie programma (Mensen).

Mochten jullie van plan zijn post-docs of staf aan te nemen die op dit moment nog buiten Nederland werkzaam is zou dit een goede optie kunnen zijn.

Nieuwsbericht van de Commissie: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/48&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Aanvragen: http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/cig-how_en.html
Neem hiervoor ook contact op met Dr. Rolf Vermeij, Liaison Officer, Strategy & Communications Office. Hij kan aanvragers ondersteunen met meer informatie en voorbereiding van een goed voorstel.

Marie Curie programma algemeen (subsidie stafmobiliteit, sabbaticals): http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/home_en.html