CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

Willem Jonker nieuwe directeur EIT ICT Labs

Vanaf 14 september is prof. dr. Willem Jonker de nieuwe algemeen directeur (Chief Executive Officer) van EIT ICT Labs. EIT ICT Labs is een consortium van bedrijven, onderzoekscentra en universiteiten – waaronder de 3TU - in Nederland, Zweden, Finland, Duitsland en Frankrijk. Het consortium is door het Europese Instituut voor Innovatie & Technologie (EIT) uitverkoren om Europa een leidende rol in de informatie- en communicatie technologie (ICT) te bezorgen.

Jonker volgt de Zweed prof. Gunnar Landgren op, die de functie tijdelijk vervulde sinds de oprichting van EIT ICT Labs in 2009. Jonker is trots de functie te mogen accepteren. “EIT ICT Labs verenigt de top van het Europese ICT onderzoek, onderwijs en industrie. Het heeft een duidelijke missie om Europa wereldleider in ICT innovatie te maken. Hierbij zijn het opleiden van ondernemende ICT-talenten en het vermarkten van onderzoeksresultaten sleutelelementen.”

Willem Jonker
Prof. dr. Willem Jonker heeft een brede achtergrond in de ICT, zowel in de wetenschap als in de industrie (KPN, ECRC, Philips). Hij studeerde wiskunde en informatica aan de Rijksuniversiteit Groningen, werkte aan de Technische Universiteit Delft en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Momenteel is hij deeltijdhoogleraar aan de Universiteit Twente.

EIT ICT Labs
Het EIT stelt gedurende zeven jaar, met mogelijkheid tot verlenging, maximaal 22 miljoen euro per jaar beschikbaar aan het consortium, dat zelf een veelvoud van dit bedrag bijeen moet brengen. Het geld wordt besteed aan onderwijs, onderzoek, ontwikkeling en het naar de markt brengen van innovatieve ICT-producten en -diensten. Andere doelstellingen zijn het versnellen van de groei van spin off-bedrijven, het aantrekken van internationaal toptalent en het bevorderen van economische groei en werkgelegenheid.
De Nederlandse deelnemers in het consortium zijn Philips, het Nederlands Instituut voor Research naar ICT (NIRICT) - waarin al het ICT-onderzoek van 3TU, het samenwerkingsverband van de technische universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente is ondergebracht - en Novay, het vroegere Telematica Instituut.

Meer informatie
Meer informatie over EIT ICT Labs vindt u op: http://www.ictlabs.eu/
Meer informatie over de 3TU.Federatie en het Nederlands Instituut voor Research naar ICT (NIRICT) vindt u op: www.3tu.nl en www.nirict.nl
Meer informatie over Novay is te vinden op: www.novay.nl

Dit is een gezamenlijk persbericht van de Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Eindhoven, de Universiteit Twente en Novay.