CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

Seminar "Channel Choice and Channel Management

Op 26 maart 2009 organiseert het nieuwe Center for e-Government Studies (CFES) van de Universiteit Twente een wetenschappelijk seminar getiteld

"Channel Choice and Channel Management: From Theory to Practice".

In het seminar zullen bekende wetenschappers de nieuwste inzichten laten zien op het gebied van onderzoek naar overheidsdienstverlening en (communicatie)media. Centrele vraag is: wat is de relatie tussen ICT kanelen en meer traditionele kanalen in organisaties. Thema's die aan bod komen zijn onder meer Multi-Channel Management, Kanaalsturing en Kanaalkeuze. De voornaamste kanalen zijn: telefoon, print, balie, internet en e-mail.

PLAATS: DE BROEIERD
TIJD: 10.30 TOT 16.00 UUR

SPREKERS:

  • Prof. Dr. Ronald Rice (University of California) over Sequences of Information and Communication Technology Use
  • Prof. Dr. Charles Steinfield (Michigan State University) over Multichannel Synergies in e-Commerce
  • Prof. Dr. Noshir Contractor (Northwestern University) over Organizational Networking and Channel Management
  • Dr. Marije Teerling (Novay (voormalig Telematica Instituut)) over Channel Marketing
  • Drs. Willem Pieterson (Universiteit Twente) over Channel Choice and Channel Use
  • Prof. Dr. Jan van Dijk (Universiteit Twente) over Channel Strategies and Options for Government Organizations.

Het seminar vindt plaats in Conferentiehotel De Broeierd, nabij de Campus van de Universiteit Twente. Aansluitend vindt de promotieplechtigheid plaats van Willem Pieterson over de kanaalkeuze van burgers bij hun contacten met de overheid. Deelname is gratis en het seminar begint omstreeks 10:30. De promotiebijeenkomst begint om 16:30.

Meer informatie vindt u op www.cfes.nl/Seminar Channel Choice/

Vanwege het geringe aantal beschikbare plaatsen is het aan te raden u aan te melden voor het seminar. Aanmelden kan door het aanmeldingsformulier in te vullen. U kunt zich ook aanmelden door een e-mail te sturen aan mevrouw a.j.kragt@utwente.nl of telefonisch op telefoonnummer 053-4893299.

Het Center for e-Government Studies
Het Center for e-Government Studies (CFES) doet wetenschappelijk onderzoek naar de elektronische overheid. Het resultaat van dit onderzoek bestaat uit adviezen aan overheidsdiensten, besturen en politieke vertegenwoordigers op alle niveaus: internationaal, nationaal, provinciaal en lokaal. Daarmee wil het Center een bijdrage leveren aan de omvorming van de overheid van een aanbodgerichte regulator naar een dienstverlener die werkt vanuit de behoeften van burgers en bedrijven. Het onderzoek naar de dienstverlening van de overheid wordt gedaan vanuit een gebruikersperspectief. Het doel is om inzicht te krijgen in de wensen, behoeften en gedragingen van burgers en bedrijven. Tegelijkertijd doet het Center for e- Government studies onderzoek naar de interne organisatie- en  communicatieprocessen van de overheid in een netwerk omgeving. Samen dragen deze inzichten bij aan een effectieve en efficiënte inzet van ICT bij de Nederlandse overheid. Op 28 mei wordt het Center officieel gelanceerd. Voor meer informatie, zie www.cfes.nl