CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

Prof.dr.ir. Boudewijn Haverkort new scientific director Embedded Systems Institute

PERSBERICHT

Eindhoven, 22 januari 2009

Prof.dr.ir. Boudewijn Haverkort nieuwe wetenschappelijk directeur Embedded Systems Institute

Boudewijn Haverkort
De Raad van Toezicht van het Embedded Systems Institute (ESI) in Eindhoven heeft per 1 maart 2009 prof. dr.ir. Boudewijn Haverkort (1964) benoemd tot wetenschappelijk directeur. Hij is momenteel hoogleraar Ontwerp en Analyse van Communicatiesystemen aan de Universiteit Twente. De heer Haverkort is een internationaal vooraanstaand wetenschapper op het gebied van embedded systemen. Het wetenschappelijk onderzoeksinstituut ESI wil innovaties in de high-tech industrie versnellen door de ontwikkeling van toepassingsgerichte embedded-systeem kennis.

Boudewijn Haverkort studeerde informatica aan de Universiteit Twente en promoveerde in 1991 op onderzoek naar gecombineerde betrouwbaarheids- en prestatie-analyse van computer- en communicatiesystemen. In 1995 werd hij hoogleraar voor gedistribueerde systemen aan de RWTH Aachen (Duitsland). Begin 2003 volgde de benoeming als hoogleraar Ontwerp en Analyse van Communicatiesystemen aan de Universiteit Twente. Het onderzoek van professor Haverkort richt zich op het ontwerp van moderne computer-, communicatie- en embedded systemen, met speciale nadruk op het modelmatig optimaliseren van de prestaties, betrouwbaarheid, security en het energieverbruik. Professor Haverkort is onder andere bestuurslid bij het 3TU.NIRICT, het Nationaal ICT onderzoeksinstituut van de drie technische universiteiten in Nederland. In 2007 werd hij benoemd tot Fellow van de IEEE (de hoogste lidmaatschapsstatus van het Amerikaanse Institute for Electronics and Electrical Engineers). Bij het ESI volgt hij professor Ed Brinksma op, die sinds 1 januari 2009 Rector Magnificus is aan de Universiteit Twente.

In een toelichting op de benoeming zegt Ir. Anton Schaaf, Voorzitter Raad van Toezicht van het ESI en lid Raad van Bestuur van Océ NV: ‘We zijn zeer content met de benoeming van Boudewijn Haverkort. Enerzijds komt hij met zijn royale wetenschappelijke staat van dienst het ESI versterken en anderzijds zal het ESI nieuwe dimensies aan zijn wetenschappelijke expertise toevoegen.’

Het Embedded Systems Instituut
Het ESI is een wetenschappelijk onderzoeksinstituut dat zich richt op het versnellen van innovaties in de high-tech industrie door het leveren van toepassingsgerichte kennis op het gebied van embedded systemen. Daarbij bestaat een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, wetenschap en andere kennisinstellingen. Een belangrijk kenmerk van ESI is dat het merendeel van het onderzoek zich afspeelt bij de betrokken bedrijven volgens het ‘Industry-as-Laboratory’ concept. Daarnaast heeft ESI een uitgebreid kennis disseminatieprogramma, met onder andere een breed aanbod van cursussen en een competentie ontwikkelprogramma voor systeem-architecten op basis van ‘Industry-as-Classroom’.

Nadere informatie is te verkrijgen via mw. Miranda Willems, tel. nr. 040 – 2474720 of via miranda.willems@esi.nl. Zij kan u in contact brengen met dhr. Haverkort of andere ESI bestuurders.