CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

STW budget of 19 Million Euro for the development of new technology

06-01-2009 2009/00093/STW
Persbericht

STW stelt circa 19 miljoen euro beschikbaar voor het ontwikkelen van nieuwe technologie
Met het beschikbaar stellen van circa 19 miljoen euro voor nieuwe programma’s gaat Technologiestichting STW onderzoek stimuleren dat vernieuwende kennis tot toepassing moet brengen en zo een bijdrage levert aan innovatie. Tot 2 maart kunnen onderzoekers voorstellen voor programma-ontwerpen (pre-proposals) indienen. Na een strenge selectie zullen naar verwachting 3 à 5 voorstellen worden gehonoreerd, die tot volwaardige programma’s kunnen worden uitgewerkt. In 2010 volgt dan een oproep voor het indienen van projecten binnen deze programma’s.

Technologiestichting STW financiert toepassingsgericht technisch-wetenschap-pelijk onderzoek. Elk jaar stelt STW een apart budget beschikbaar voor STW-Perspectief. Karakteristieken van STW-Perspectief zijn het ontwikkelen van nieuwe technologie via een multidisciplinaire aanpak, samenwerking met dan wel medefinanciering door private partijen en specifieke activiteiten gericht op valorisatie en ondernemerschap. Het resultaat moet zijn dat STW-Perspectief bijdraagt aan het oplossen van knelpunten in de innovatie.

Tot 2 maart kunnen onderzoekers ontwerpen voor programma’s indienen. Na een strenge selectie zullen naar verwachting 3 à 5 ontwerpen worden gehonoreerd die dan voor het jaar 2010 tot programma’s kunnen worden uitgewerkt. Elk onderwerp is mogelijk, zolang er maar duidelijk sprake is van het ontwikkelen van nieuwe technologie. Ook moet het voorgestelde programma door zijn samenhang een wezenlijke meerwaarde hebben ten opzichte van een verzameling losse projecten. Een belangrijke toelatingsvoorwaarde is dat tenminste drie publieke kennis-instellingen die voor financiering door de STW in aanmerking komen, samen indienen met minstens twee geïnteresseerde bedrijven. Ook moeten er voldoende onderzoekers en potentiële gebruikers in Nederland voor het programma zijn. De financiële omvang van het programma moet tussen de 2 en 7,5 miljoen euro liggen, inclusief een verplichte bijdrage van gebruikers van in totaal minimaal 25%.

De oproep voor de programma-ontwerpen staat op http://www.stw.nl/Programmas/Perspectief.htm
Meer informatie bij dr. Cor de Boer, e-mail c.deboer@stw.nl, telefoon 030 – 6001 277.