CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

CHOIR, a Center of expertise in Healthcare Operations Improvement and Research

De Nederlandse zorginstellingen staan op dit moment onder grote druk om de toenemende kosten te verlagen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. De noodzaak hiervan wordt versterkt door de toenemende complexiteit van zorgverlening, als gevolg van medisch technologische ontwikkelingen en de vergrijzing.

Op het internationale congres "Operations Research in Healthcare" dat 19 & 20 november plaatsvond op de Universiteit Twente bleek uit de grote opkomst de toegenomen interesse van wiskundigen en bedrijfskundigen voor het verbeteren van de ICT en logistieke processen in zorginstellingen. Op de Universiteit Twente (UT) staat dit onderzoek hoog op de agenda. Hier zijn maar liefst zo'n 20 medewerkers actief op het gebied van ICT-ondersteunde procesverbetering in de zorg. Tientallen projecten in samenwerking met verscheidene (academische) ziekenhuizen en andere zorginstellingen hebben inmiddels geleid tot meer dan 70 wetenschappelijke publicaties. Hierbij worden promovendi en studenten (afstudeerders en stagiairs) ingezet om te komen tot implementatie van de onderzoeksresultaten.

Om de zichtbaarheid van dit vruchtbare onderzoek te vergroten voor alle Nederlandse zorginstellingen, hebben de betrokken UT-onderzoekers het kenniscentrum "CHOIR" (Center for Healthcare Operations Improvement & Research) opgericht. Op de website van CHOIR staan voorbeelden en rapporten van eerdergenoemde projecten.

Het onderzoeksdomein van het kenniscentrum CHOIR kan zorginstellingen helpen de uitdaging van een kwalitatief beter product tegen lagere kosten en continue innovatie waar te maken. Nieuwe technologieën op het gebied van de bedrijfsvoering kunnen zorginstellingen helpen bij het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg tegen minimale kosten. Denk hierbij aan de ontwikkeling en toepassing van informatietechnologie en managementprincipes als integrale kwaliteitszorg, veiligheidsmanagement en lean production, en het optimaliseren van zorglogistieke processen met wiskundige technieken en simulaties. Het verbeteren van de bedrijfsvoering zal bijdragen tot het verlagen van de werkdruk, en het aantrekkelijker maken in de zorg te werken.