CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

Jacquard

Geachte Software Engineering belangstellende,

Onlangs is de vierde subsidieronde van het Software Engineering onderzoeksprogramma JACQUARD geopend. Er is in deze ronde M€ 2,8 subsidie beschikbaar. Hierbij ontvangt u de elektronische versie van de uitnodiging voor het indienen van onderzoeksvoorstellen. In de call staat de precieze regeling nader toegelicht.

In deze JACQUARD-subsidieronde ligt de focus op Software als Service (SaS). SaS is één van de prioriteiten van het Nationaal Regieorgaan voor ICT-onderzoek en –innovatie, ICTRegie. Om de ontwikkeling van onderzoek op het gebied van SaS te stimuleren, stelt ICTRegie voor deze vierde JACQUARD-call budget beschikbaar.

De omschrijving van het SaS-terrein is gebaseerd op de Roadmap Software als Service, die recentelijk in opdracht van ICTRegie is opgesteld door TNO ICT en het Telematica Instituut. De roadmap is te vinden op de JACQUARD website (www.jacquard.nl). Het is mogelijk om grote en kleine projecten aan te vragen; de maximale subsidie is k€ 550.

De vooraanmelding van uw onderzoeksvoorstel dient uiterlijk 3 juli 2007 12:00 via NWO-Iris (http://www.iris.nwo.nl) ingediend te zijn. Een beoordelingscommissie adviseert de aanvragers daarna om wel of niet een volledige aanvraag in te dienen. De volledige aanvraag dient uiterlijk 1 oktober 2007 12:00 via NWO-Iris ingediend te zijn.

In deze JACQUARD subsidieronde is een actieve deelname van het bedrijfsleven en maatschappelijke partijen aan de onderzoeksprojecten verplicht. Om het vinden van geïnteresseerde bedrijven, maatschappelijke partijen en universitaire instellingen te faciliteren, is er een forum op de website (www.jacquard.nl) geplaatst.

Nadere inlichtingen over het programma en de beschrijving van de thema´s van het programma kunt u vinden op de JACQUARD website http://www.jacquard.nl.

Ik wens u veel succes met het vinden van partners en het maken van de onderzoeksvoorstellen.

Hoogachtend,

Sjoerd Meihuizen

Drs. Sjoerd Meihuizen
Programmacoördinator JACQUARD
NWO-EW
T: 070 344 0710
F: 070 344 0861
meihuizen@nwo.nl

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Afdeling Exacte Wetenschappen
Bezoekadres: Gebouw Borneo 5.14,
Anna van Saksenlaan 51,
2593 HW Den Haag
Postadres: Postbus 93460, 2509 AL Den Haag
www.nwo.nl/ew
www.jacquard.nl