CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

NIRICT kick-off congress

NIRICT kick-off congres

Het ICT-onderzoek van de drie Nederlandse technische universiteiten wordt gebundeld in het Netherlands Institute for Research on ICT (NIRICT). De start van het NIRICT wordt gemarkeerd met een kick-off congres op donderdag 22 maart 2007 in Utrecht (locatie Jaarbeurs). Bovendien wordt bij die gelegenheid het 3TU.Centre for Dependable ICT Systems (CeDICT) ten doop gehouden.

De bundeling van ICT-onderzoek door de drie TU’s in het NIRICT brengt meer dan 70 leerstoelen en 1200 medewerkers bij elkaar uit de gebieden informatica, elektrotechniek en wiskunde en een aantal toepassingsterreinen van ICT. De totale omzet is meer dan 75 miljoen euro. Het onderzoeksprogramma van het NIRICT bestaat uit een Long-Term Research Agenda een Strategic Research Agenda en een Innovation Agenda.

Voor het langetermijn onderzoek is het 3TU.Centre for Dependable ICT Systems (CeDICT) opgericht. Voor dit onderzoeksgebied worden zes nieuwe leerstoelen ingesteld. Deze worden gefinancierd uit de 50 miljoen euro stimuleringsgeld die het ministerie van OCW beschikbaar heeft gesteld voor de federatievorming van de drie TU’s.

De strategische research agenda van het NIRICT bestrijkt de thema’s Broadband Communication Systems, Computer Networks, Multimedia and VR Systems, Ambient Intelligence, Security en Enterprise Information Systems. In het kader van de Innovation Agenda zijn er drie NIRICT Research Labs opgericht: LaQuSo, het Design Lab en het  Smart Environments Lab.

Op het programma van het kick-off congres op donderdag 22 maart 2007 staan ’s ochtends bijdragen van bestuurders uit het bedrijfsleven, het ministerie, ICTRegie en de 3TU-federatie. ’s Middags is er een wetenschappelijk programma waarin de uitdagingen voor ICT-onderzoek besproken worden. Tijdens de lunch zullen een zestigtal AIOs hun werk presenteren d.m.v. posters.

Meer informatie vindt u op de website http://nirict.3tu.nl.
Uw aanmelding kunt u sturen aan: mailto:info@nirict.nl.
Vermeld u alstublieft in uw mail :
Uw naam, Functie, Organisatie, Wel/Geen deelname aan de lunch.

Peter Apers
--------------------------
+31-53-489 8031